ใบปลิว

 
 
 
 
 

 

ใบปลิวพระเครื่อง (Catalogue)/แผ่นพับพระเครื่อง (Brochures)

 

ใบปลิวพระเครื่อง (Catalogue)/แผ่นพับพระเครื่อง (Brochures) เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีความหลากหลาย ใช้สำหรับแสดงรายการพระเครื่อง ไม่มีรูปแบบและลักษณะที่แน่นอน ทำขึ้นเพื่อแนะนำพระเครื่อง กำหนดหัวข้อที่จะบรรจุลงในโบรชัวร์ กำหนดช่องทางการแจกจ่ายเช่น แจกหน้าร้านพระเครื่อง แจกตามศูนย์การค้าต่าง ๆ หรือส่งทางไปรษณีย์ถึงลูกค้าโดยตรง กำหนดแผนและช่วงเวลาการแจกจ่าย และท้ายสุดตั้งความคาดหวังที่จะได้รับ ความคาดหวังอาจรวมถึงการรับรู้หรือการตอกย้ำความนึกคิดในผลิตภัณฑ์หรือการบริการนั้น ๆ ด้วย

ระบบที่ใช้ในการพิมพ์ใบปลิวพระเครื่อง (Catalogue)/แผ่นพับพระเครื่อง (Brochures)
Offset (ออฟเซ็ต)
Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)

ขนาดมาตรฐาน ใบปลิวพระเครื่อง (Catalogue)/แผ่นพับพระเครื่อง (Brochures)

        • 10.25”x 15”
        • 7.5”x 10.25”
        • 5”x 7.5”
        • 3.5”x 5”
        • 8.25”x 11.75”(A4)
        • 5.75”x 8.25”(A5)
        • 4.125”x 5.75”(A6)
        • Custom (ตามความต้องการของลูกค้า)

กระดาษที่ใช้ในการผลิต ใบปลิวพระเครื่อง (Catalogue)/แผ่นพับพระเครื่อง (Brochures)
o Offset (ออฟเซ็ต)
     • ปอนด์ (Bond Paper) 70-120 แกรม
• อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 85-310 แกรม
• การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 120-310 แกรม
o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
• ปอนด์ (Bond Paper) 80 แกรม
• อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 160-310 แกรม
• การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 160-310 แกรม

เทคนิคการพิมพ์พิเศษ สำหรับทำใบปลิวพระเครื่อง (Catalogue)/แผ่นพับพระเครื่อง (Brochures)
o Offset (ออฟเซ็ต)

• เคลือบ UV
• เคลือบด้าน / เคลือบมัน
• เคลือบ Soprt UV
• ปั้มนูน
• ปั้มทอง/ ปั้มเงิน / ปั้มสีพิเศษ
• สีพิเศษ (สีสะท้อนแสง สีเฉพาะ)
• พับ (Fold)
• ไดคัท
• เข้าเล่มไสสันกาว
• เข้าเล่มมุงหลังคา
• ห่วงกระดูกงู
o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
• พับ (Fold)
• ตัดมุม
• ปั้มทอง
• เข้าเล่มไสสันกาว
• เข้าเล่มมุงหลังคา
• เย็บกี่
 
  
 
Visitors: 40,971