โบร์ชัวร์

 

 
 
แคตตาล็อกพระเครื่อง (Catalogue)/                   โบรชัวร์พระเครื่อง (Brochures)

 

แคตตาล็อก (Catalogue) เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีความหลากหลาย ใช้สำหรับแสดงรายการพระเครื่อง ทำขึ้นเพื่อแนะนำพระเครื่องให้ลูกค้าใช้อ้างอิง เป็นรายสะดวกสำหรับเสนอพระเครื่องที่ต้องการส่งเสริมการขาย ไม่มีรูปแบบและลักษณะที่แน่นอน ทั้งนี้เพื่อสร้างความแตกต่าง และประโยชน์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยส่วนมากจะเป็นการพับหรือเข้าเล่มแบบหนังสือ
โบรชัวร์พระเครื่อง (Brochures) ทำขึ้นเพื่อแนะนำพระเครื่อง กำหนดหัวข้อที่จะบรรจุลงในโบรชัวร์ กำหนดช่องทางการแจกจ่ายเช่น แจกหน้าร้าน แจกตามศูนย์การค้าต่าง ๆ หรือส่งทางไปรษณีย์ถึงลูกค้าโดยตรง กำหนดแผนและช่วงเวลาการแจกจ่าย และท้ายสุดตั้งความคาดหวังที่จะได้รับ ความคาดหวังอาจรวมถึงการรับรู้หรือการตอกย้ำความนึกคิดในผลิตภัณฑ์หรือการบริการนั้น ๆ ด้วย

ระบบที่ใช้ในการแคตตาล็อกพระเครื่อง (Catalogue)/โบรชัวร์พระเครื่อง (Brochures)
o Offset (ออฟเซ็ต)

o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)

ขนาดมาตรฐาน แคตตาล็อกพระเครื่อง (Catalogue)/โบรชัวร์พระเครื่อง (Brochures)
• 10.25”x 15”
• 7.5”x 10.25”
• 5”x 7.5”
• 3.5”x 5”
• 8.25”x 11.75”(A4)
• 5.75”x 8.25”(A5)
• 4.125”x 5.75”(A6)
• Custom (ตามความต้องการของลูกค้า)
กระดาษที่ใช้ในการผลิต แคตตาล็อกพระเครื่อง (Catalogue)/โบรชัวร์พระเครื่อง (Brochures)
o Offset (ออฟเซ็ต)
• ปอนด์ (Bond Paper) 70-120 แกรม
• อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 85-310 แกรม
• การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 120-310 แกรม
o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
• ปอนด์ (Bond Paper) 80 แกรม
• อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 160-310 แกรม
• การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 160-310 แกรม

เทคนิคการพิมพ์พิเศษ สำหรับแคตตาล็อกพระเครื่อง (Catalogue)/โบรชัวร์พระเครื่อง (Brochures)
o Offset (ออฟเซ็ต)
• เคลือบ UV
• เคลือบด้าน / เคลือบมัน
• เคลือบ Soprt UV
• ปั้มนูน
• ปั้มทอง/ ปั้มเงิน / ปั้มสีพิเศษ
• สีพิเศษ (สีสะท้อนแสง สีเฉพาะ)
• พับ (Fold)
• ไดคัท
• เข้าเล่มไสสันกาว
• เข้าเล่มมุงหลังคา
• ห่วงกระดูกงู
o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
• พับ (Fold)
• ตัดมุม
• ปั้มทอง
• เข้าเล่มไสสันกาว
• เข้าเล่มมุงหลังคา
• เย็บกี่
 
Visitors: 40,972