กฎแห่งกรรมและวิธีการแก้กรรม

 
 
รหัส 004

กฎแห่งกรรมและวิธีการแก้กรรม

 

  

 

  สนใจสั่งพิมพ์หนังสือ
    กฎแห่งกรรมและวิธีการแก้กรรม

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎแห่งกรรมและวิธีการแก้กรรม เป็นหนังสือที่อธิบายความหมายของกฎแห่งกรรม กลไกการทำงานและการให้ผลของกรรมว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร โดยอธิบายเป็นรูปธรรมเข้าใจง่ายแต่ยังถูกต้องตามพระไตรปิฎก พร้อมทั้ง อธิบายวิธีการแก้กรรมที่ทำได้จริง ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ด้วยพิธีกรรม ด้วยการสะกดจิต ด้วยกรรมฐาน และการสร้างเงื่อนไขเชิงบวก  นอกจากนี้ อธิบายถึงเรื่องการทำแท้ง ซึ่งเป็นกรรมหนักและเป็นกรรมที่คนปัจจุบันมักทำผิดโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ดี แต่กรรมที่เกิดจากการทำแท้งนั้นก็ส่งผลอย่างรุนแรงในทันที ซึ่งในหนังสือเล่มนี้จะอธิบายถึงว่า ทำไมทำแท้งถึงบาปหนัก และวิบากกรรมจากการทำแท้งเป็นอย่างไร รวมถึงการแก้กรรมจากการทำแท้งจะต้องทำอย่างไร 

รายละเอียด

ขนาด A5 - 14.8  x   21.0 ซม. (ขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ค)
 • กระดาษปอนด์
 • จำนวนหน้า 48 หน้า
 • ความหนากระดาษ 70 แกรม
 • การเข้าเล่มเย็บลวด 
ราคาหนังสือกฎแห่งกรรมและวิธีการแก้กรรมปกเปล่า  (ไม่พิมพ์รายชื่อ หรือ อุทิศส่วนกุศล)
 • เล่มละ 16.00 บาท (ไม่มีขั้นต่ำ)
ราคาหนังสือกฎแห่งกรรมและวิธีการแก้กรรม พร้อมพิมพ์รายชื่อ หรือ อุทิศส่วนกุศล(ขั้นต่ำ 100 เล่ม)
 • 100 เล่ม ขึ้นไป 20.00 บาท
 • 300 เล่ม ขึ้นไป 18.00 บาท
 • 500 เล่ม ขึ้นไป 16.00 บาท
 • 1,000 เล่ม ขึ้นไป 14.00 บาท
 • 2,000 เล่ม ขึ้นไป 12.00 บาท 
ค่าจัดส่งหนังสือกฎแห่งกรรมและวิธีการแก้กรรมในกรุงเทพ
 • ต่ำกว่า 100 เล่ม ค่าจัดส่ง 100 บาท
 • ต่ำกว่า 200 เล่ม ค่าจัดส่ง 200 บาท
 • ต่ำกว่า 300 เล่ม ค่าจัดส่ง 300 บาท
 • 300 เล่ม ขึ้นไป ฟรีค่าจัดส่ง
ค่าจัดส่งหนังสือกฎแห่งกรรมและวิธีการแก้กรรมในต่างจังหวัด
 • คิดค่าจัดส่งตามจริง

 

 

Visitors: 40,972