วิธีสร้างบุญบารมี

 
 
 
 
 

 รหัส 008

 วิธีสร้างบุญบารมี
 

 

 

 

  

 สนใจสั่งพิมพ์หนังสือวิธีสร้างบุญบารมี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเรื่อง วิธีสร้างบุญบารมี เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร (อดีตสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) เป็นหนังสือที่อ่านง่าย แต่ได้ความรู้ทางธรรมอย่างแท้จริง โดยได้อธิบายถึง วิธีการสร้างบุญบารมี 3 ขั้นตอน คือ การให้ทาน การรักษาศีล และการเจริญภาวนา  โดยในหนังสือในชี้แจงถึงการสร้างบุญบารมีอย่างไรจึงจะลงทุนน้อยที่สุด แต่ได้บุญบารมีมากที่สุด ดังนั้นจึงเป็นหนังสือที่น่าอ่านอย่างแท้จริง โดยในตอนท้ายยังได้สรุปถึงวิธีการสร้างบุญบารมีในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นวิธีการง่ายๆ แต่ได้ผลจริง
รายละเอียด
 • ขนาด A5 - 14.8  x   21.0 ซม.         (ขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ค)
 • กระดาษปอนด์
 • จำนวนหน้า 48 หน้า
 • ความหนากระดาษ 70 แกรม
 • การเข้าเล่มเย็บลวด 
ราคาหนังสือวิธีสร้างบุญบารมีปกเปล่า     (ไม่พิมพ์รายชื่อ หรือ อุทิศส่วนกุศล)
 • เล่มละ 16.00 บาท (ไม่มีขั้นต่ำ)
ราคาหนังสือวิธีสร้างบุญบารมี พร้อมพิมพ์รายชื่อ หรือ อุทิศส่วนกุศล (ขั้นต่ำ 100 เล่ม)
 • 100 เล่ม ขึ้นไป 20.00 บาท
 • 300 เล่ม ขึ้นไป 18.00 บาท
 • 500 เล่ม ขึ้นไป 16.00 บาท
 • 1,000 เล่ม ขึ้นไป 14.00 บาท
 • 2,000 เล่ม ขึ้นไป 12.00 บาท
 ค่าจัดส่งหนังสือวิธีสร้างบุญบารมีในกรุงเทพ
 • ต่ำกว่า 100 เล่ม ค่าจัดส่ง 100 บาท
 • ต่ำกว่า 200 เล่ม ค่าจัดส่ง 200 บาท
 • ต่ำกว่า 300 เล่ม ค่าจัดส่ง 300 บาท
 • 300 เล่ม ขึ้นไป ฟรีค่าจัดส่ง
ค่าจัดส่งหนังสือวิธีสร้างบุญบารมีในต่างจังหวัด
 • คิดค่าจัดส่งตามจริง 

 

 

 

Visitors: 40,086