กระดาษหัวจดหมายวัด

 
 

กระดาษหัวจดหมายวัด (Temple-Letter Head Paper)

 
กระดาษหัวจดหมายวัด (Temple-Letter Head Paper) มีไว้เพื่อเขียนจดหมาย ประกาศ หรือเตรียมเอกสารต่าง ๆ การทำหัวจดหมายมีทั้งทำอย่างประหยัด พิมพ์สีเดียวหรือสองสี หัวจดหมายสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาทางหนึ่ง สามารถบรรจุภาพสินค้า/บริการ หรือคำโฆษณาสั้น ๆ ได้ และสามารถจัดพิมพ์แบบสอดสี หากออกแบบให้สวยงานดูแปลกตา ย่อมนำภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร/สินค้า/บริการนั้น อนึ่งหัวจดหมายพึงมีรูปแบบในแนวเดียวกันกับเอกสารอื่น ๆ ขององค์กร เช่น นามบัตร ซอง เป็นต้น

ขนาด

• ขนาด A4 หรือ 8.1/4 x 11.3/4 นิ้ว

กระดาษ

• กระดาษปอนด์เนื้อดี 70-80 แกรม หรือกระดาษลายพิเศษ,
• กระดาษรีไซเคิล
 
ระบบพิมพ์

• ระบบออฟเซท สามารถพิมพ์ ตั้งแต่ 1-4สี หรือตามต้องการ

เทคนิคพิมพ์พิศษ 

• เดินทอง(Hot Stamp)
• ปั๊มนูน(Embossing)
 
Visitors: 40,973