ฉายาบัตร

 

 
 
ใบฉายาบัตร (Title Card)

 

 

ใบฉายาบัตร (Title Card)
ใบฉายาบัตร คือ ใบที่แสดงการรับรองการอุปสมบทของพระภิกษุ โดยฉายาบัตรจะบ่งบอกถึง ผู้อุปสมบท วัด พระอุปัชฌาย์ พระกรรมวาจา พระอนุสาวนา วันที่บวชเป็นต้น โดยมากวัดที่มีพระมาอุปสมบทบ่อยๆ มักจะพิมพ์เป็นรูปแบบของวัดเอง เพื่อสร้างความแตกต่าง และเป็นขวัญกำลังใจให้แด่พระผู้บวชใหม่เก็บไว้เป็นที่ระลึกและรับรองการอุปสมบทนั้น

ขนาด ใบฉายาบัตร
• 7.5”x 10.25”
• 5”x 7.5”
• 3.5”x 5”
• 8.25”x 11.75”(A4)
• 5.75”x 8.25”(A5)
• 4.125”x 5.75”(A6)

กระดาษที่ใช้ในการผลิต ใบฉายาบัตร
• กระดาษอาร์ต 190 แกรม
• กระดาษอาร์ต 250 แกรม
• กระดาษอาร์ตนอกนำเข้า

ระบบที่ใช้ในการพิมพ์ ใบฉายาบัตร
• Offset (ออฟเซ็ต)
การพิมพ์แบบฟอร์ม 1 สี 2 สี 3 สี 4 สี หรือมากกว่า ใช้แม่สี 4 สี (CMYK) หรือสีพิเศษก็ได้
โดยทั่วไปการพิมพ์ใบฉายาบัตรจะพิมพ์หน้าเดียว
  
การเข้าเล่ม สำหรับใบฉายาบัตร 
ทากาวที่สันบนหุ้มปกด้วยกระดาษน้ำตาลสำหรับแบบฟอร์มที่เป็นเล่ม สามารถทำรอยปรุสำหรับฉีก
 
เทคนิคการพิมพ์พิเศษ สำหรับใบฉายาบัตร 
ปั๊มทอง

Visitors: 40,971