ซองจดหมายวัด

 

 

ซองจดหมายวัด, ซองเอกสารวัด (Temple Envelope)

 

 

ซองจดหมายวัด, ซองเอกสารวัด (Temple Envelope)
ซองจดหมาย/ซองเอกสารโดยทั่วไปมีไว้เพื่อใส่จดหมาย/เอกสารเพื่อส่งต่อให้ผู้อื่น การทำซองจดหมาย/ซองเอกสารมีทั้งทำอย่างประหยัด พิมพ์สีเดียวหรือสองสี ซองจดหมาย/ซองเอกสารสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาทางหนึ่ง สามารถบรรจุภาพสินค้า/บริการ หรือคำโฆษณาได้ และสามารถจัดพิมพ์แบบสอดสีทั้งสองข้างของซอง หากออกแบบให้สวยงานดูแปลกตา ย่อมนำภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่วัดนั้น อนึ่งซองจดหมาย/ซองเอกสารมีใช้เป็นประจำ (ไม่ใช่ใช้เพื่อส่งเสริมการขายเฉพาะการณ์) พึงมีรูปแบบในแนวเดียวกันกับเอกสารอื่น ๆ ของวัด เช่น นามบัตร หัวจดหมาย ฯลฯ
ระบบที่ใช้ในการพิมพ์ ซองจดหมายวัด, ซองเอกสารวัด (Temple Envelope)
• Offset (ออฟเซ็ต)
ขนาดมาตรฐาน ซองจดหมายวัด, ซองเอกสารวัด (Temple Envelope)
• ขนาดมาตรฐานของงานพิมพ์ซองจดหมาย 4.25”x 9” (No. 9), 5.25”x7.25” (No.29)
• ขนาดมาตรฐานของงานพิมพ์ซองใส่เอกสาร 4.5”x 7”, 5”x8”, 6”x 9”, 7”x 10”, 8.5”x 11”, 9”x 12”, 9”x 13”,10”x 12”, 10”x 13”, 10”x 14”, 10”x 15”, 11”x 15”, 11”x 16”, 12”x 16”
กระดาษที่ใช้ในการผลิต ซองจดหมายวัด, ซองเอกสารวัด (Envelope)
• ขนาดของงานพิมพ์ซองจดหมาย กระดาษปอนด์ขาว 100 แกรม
• ขนาดของงานพิมพ์ซองใส่เอกสาร กระดาษคราฟ สีน้ำตาล, สีขาว ความหนา 110 แกรม, 125 แกรม
• สามารถใช้กระดาษอาร์ต กระดาษแฟนซี (กระดาษที่มีเนื้อและผิวพิเศษ) ได้ แล้วแต่การออกแบบ
เทคนิคการพิมพ์พิเศษ สำหรับ ซองจดหมายวัด, ซองเอกสารวัด (Envelope)
• เคลือบ Spot UV
• ปั้มนูน (Embossing)
• ปั๊มทองหรือฟิล์ม/ฟอยล์สีต่าง ๆ (Hot Stamping)
ลักษณะซองรูปแบบต่างๆ

ซองฝาแหลม : 
เป็นซองที่มีฝาด้านบนแหลมเหมือนสามเหลี่ยมมีปีกซองด้านซ้ายและขวาพับอยู่ด้านใน ไว้สำหรับทากาวติดกับตัวซองด้านล่างที่จะพับขึ้นมาทับปีกซองทั้ง ข้าง ตัวซองด้านล่างจะเว้าเข้ามา เล็กน้อย
http://www.rongpim.com/images/song2.gif
ซองฝาแหลมพับนอก : 
ลักษณะเหมือนซองฝาแหลม ต่างกันตรงที่ปีกด้านซ้ายและด้านขวาพับอยู่ด้านนอกคือ ตัวซองด้านล่างจะพับขึ้นมาก่อนแล้วค่อยพับปีกทั้ง ข้างทับตัวซอง
http://www.rongpim.com/images/song0.gif
ซองฝาสามเหลี่ยม : 
ลักษณะเหมือนซองฝาแหลม ต่างกันตรงที่ปีกซองด้านซ้าย ด้านขวา และด้านล่างของซองเป็นลักษณะสามเหลี่ยม ซึ่งจะพับทั้ง ด้านมาจรดกันตรงกลางซอง
http://www.rongpim.com/images/song1.gif
ซองฝาขนาน : 
บางครั้งเรียกซองฝากระเป๋า เพราะฝาซองมีลักษณะสี่เหลี่ยมเหมือนฝากระเป๋า ลักษณะการพับจะเหมือนซองฝาแหลม ต่างกันที่ตัวซองด้านล่างที่พับขึ้นมานั้นจะมีลักษณะตัดตรงไม่เว้าเหมือนซองฝาแหลม
http://www.rongpim.com/images/song3.gif
ซองฝาผนึกแห้ง : 
เป็นซองที่มีฝากาวในตัว เวลาปิดไม่ต้องใช้น้ำ สามารถปิดซองได้เลย
http://www.rongpim.com/images/song4.gif
ซองฝาเสียบ : 
นิยมนำไปใส่การ์ด ฝาไม่ทากาว ปลายฝามีลักษณะแหลมนิดหน่อย และมีไดคัทช่องเสียบไว้ที่ตัวซองด้านล่างที่พับขึ้นมา สำหรับเสียบฝาเพื่อปิดซอง
http://www.rongpim.com/images/song5.gif
ซองฝาโค้ง 
นิยมนำไปใส่การ์ด ฝาซองมีลักษณะโค้งเป็นครึ่งวงกลม ขอบของฝาอาจไดคัทเป็นแบบเรียบหรือหยักก็ได้ ฝาซองทากาว
http://www.rongpim.com/images/song6.gif
ซองหน้าต่าง : 
มีทั้งแบบซองจดหมาย และซองเอกสาร ขึ้นอยู่กับเอกสารที่จะใส่โชว์ส่วนที่ต้องการให้เห็นตรงช่องหน้าต่าง ซึ่งจะมีกระดาษแก้วปิดอยู่ที่ช่องหน้าต่าง
 http://www.rongpim.com/images/song7.gif
ซองบรรจุแผ่น CD : 
เป็นซองสีเหลี่ยมจตุรัส มีช่องหน้าต่างวงกลมเต็มหน้าซอง เพื่อโชว์แผ่น CD ที่อยู่ด้านใน ฝาซองเป็นฝาขนาน มีไดคัทให้เสียบฝา ฝาไม่ทากาว
http://www.rongpim.com/images/song13.gif
ซองเอกสาร : 
มีทั้งแบบพับข้างและแบบพับกลาง ปีกซองด้านขวาจะพับทับปีกด้านซ้าย และพับตัวซองด้านล่างขึ้นมาทับปีกซองทั้ง ข้าง ลักษณะการพับอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับขนาดซอง
http://www.rongpim.com/images/song8.gifhttp://www.rongpim.com/images/spacer.gifhttp://www.rongpim.com/images/song9.gif
ซองติดกาวซิลิคอน : 
ฝาซองจะต้องเป็นฝาตรงเท่านั้น เช่น ฝาขนานฝาเอกสาร เป็นซองที่ฝามีกาวในตัว เมื่อจะปิดฝาก็ลอกแถบกาวออก แล้วปิดได้เลยไม่ต้องใช้น้ำ
http://www.rongpim.com/images/song10.gif
ซองปรุ : 
เป็นซองเบอร์ ฝาแหลม ตรงปีกซองด้านขวาจะมีรอยปรุไว้สำหรับดึงเพื่อเปิดซองเอาเอกสารด้านใน
http://www.rongpim.com/images/song11.gif
ซองติดตาไก่-ผูกเชือก : 
ด้านหลังซองจะตอกตาไก่ที่เป็นกระดาษแข็งกลม มีเชือกผูกสำหรับพันตาไก่ ข้าง เพื่อปิดฝาซอง
http://www.rongpim.com/images/song12.gif
 
Visitors: 40,972