ซองผ้าป่า กฐิน ใบฎีกา

 

 

ซองใบฎีกา ผ้าป่า กฐิน

ซองใบฎีกา ผ้าป่า กฐิน
ทางโรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง มีชื่อเสียงในด้านการจัดพิมพ์ซองใบฎีกา ผ้าป่า กฐิน มาตั้งแต่อดีต โดยรู้จักกันในนามของ บางปะแก้วการพิมพ์ เรารับพิมพ์ซองใบฎีกา ผ้าป่า กฐิน มานานกว่า 30 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการจัดพิมพ์ซองใบฎีกา ผ้าป่า กฐิน เป็นอย่างมาก โดยในปัจจุบันเราอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า โดยรับบริการจัดพิมพ์รายชื่อประธาน รองประธาน และกรรมการ ผ้าป่า กฐิน ให้ที่หน้าซองใหญ่ และบริการพับ และบรรจุซอง พร้อมประทับตรา เพื่อให้ทางลูกค้าเมื่อได้รับซองใบฎีกา ผ้าป่า กฐิน สามารถนำไปแจกจ่ายได้ทันที เพื่อเป็นการประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ระบบที่ใช้ในการพิมพ์ ซองใบฎีกา ผ้าป่า กฐิน

• Offset (ออฟเซ็ต)
• Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์สีน้ำเงิน
(ทางเราไม่รับถ่ายเอกสาร ซองใบฎีกา ผ้าป่า กฐิน เนื่องจากงานออกมาไม่มีคุณภาพ)

ขนาดมาตรฐาน ซองใบฎีกา ผ้าป่า กฐิน

ใส้ใน

• A4
• F14
• B4
• A3
• ตัด 2
• ตัด 4 (ขนาดเท่าใบหนังสือพิมพ์)
• 5x7 นิ้ว (การ์ด)
• Custom (ตามความต้องการของลูกค้า)

 ซอง

• ซองสีขาว ขนาด 4.25”x 9” นิ้ว (No. 9)

 กระดาษที่ใช้ในการผลิต ซองใบฎีกา ผ้าป่า กฐิน

• ปอนด์ (Bond Paper) 70 แกรม

 เทคนิคการพิมพ์พิเศษ สำหรับ ซองใบฎีกา ผ้าป่า กฐิน

• จัดพิมพ์รายชื่อหน้าซองใหญ่
• พับ
• บรรจุซอง
• พิมพ์ตรายาง ลงในใบฏีกา และ ซอง

 หมายเหตุ

• เพื่อป้องกันการพิมพ์รายชื่อผิด ทางลูกค้าควรจัดเตรียมรายชื่อโดยพิมพ์มาในโปรแกรม Microsoft Word  แล้วกด Tab แต่ละรายชื่อ โดยไม่ต้องเคาะ Enter ในแต่ละบรรทัด ทางเราจะมาจัดหน้ากระดาษให้เอง
• ขนาดกระดาษ ขึ้นอยู่กับจำนวนของรายชื่อ โดยทางเราจะทำการจัดให้เหมาะสมเอง (โดย 1 หน้า A4          จะสามารถใส่รายชื่อกรรมการได้ประมาณ 180 คน ยกเว้นหน้าแรกที่จะใส่ได้ประมาณ 50 คน)                                  • ทางเราบริการประทับตรา พิมพ์ตรายาง ลงในใบฏีกา และ ซอง

 

Visitors: 40,971