ตรายางวัด

 

 
 
ตรายางวัด (Temple Stamp)

 

ตรายางวัด (Temple Stamp)
รับทำตรายางวัดทุกชนิด ทั้งตรายางแบบธรรมดา ตรายางหมึกในตัว ตรายางตัวเลขหมุนได้ ตรายางวันที่หมุนได้ 
ตรายางของเรา ทำจากยางพาราธรรมชาติ หรือยางดิบอย่างดี ประทับได้สวย คมชัด อายุการใช้งานยาวนาน นิยมใช้ในธนาคาร องค์กรรัฐบาล หรือเอกชนทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ที่ต้องการใช้ประทับตราบ่อยๆ ต่อเนื่องเป็นประจำ เพราะยางดิบจะมีอายุการใช้งานยาวนานกว่ายางแก้วหรือ เรซิ่น(ตรายางด่วน) อีกทั้งยังมีความความประณีต คมชัดมากกว่านักนัก เพราะยางดิบยังมีความยืดหยุ่นสูง ทำให้ประทับได้คมชัดทุกตัวอักษร
 

Visitors: 40,972