นามบัตร

 
 
นามบัตรพระ (Monk Name Card)
นามบัตรพระ (Monk Name Card) เป็นการ์ดชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสาร ที่ใช้แสดงข้อมูลของผู้ส่งสาร เพื่อใช้ในการแนะนำตัว ติดต่อ ประสานงาน ทั้งยังเป็นสิ่ง ที่บ่งบอกถึงภาพลักษณ์ขององค์กรที่สำคัญอีกด้วย ข้อมูลที่ควรอยู่ใน นามบัตร ได้แก่ ชื่อ ฉายา, ตราวัด, วัด, ที่อยู่, เบอร์โทร, e-mail, เว็บไซต์ สโลแกน เป็นต้น
 
ระบบที่ใช้ในการพิมพ์ นามบัตรพระ (Name Card)
• Offset (ออฟเซ็ต)
• Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
• Silk Screen (ซิลค์สกรีน)
 
ขนาดมาตรฐาน นามบัตรพระ (Name Card)
• 9 x 5.5 ซม.
• 8.7 x 5.3 ซม.
• 9 x 5 ซม.
• Custom (ตามความต้องการของลูกค้า)
 
กระดาษที่ใช้ในการผลิต นามบัตรพระ (Name Card)
Offset (ออฟเซ็ต)
• อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 230-310 แกรม
• การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 210-310 แกรม
 
Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
• อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 270-310 แกรม
• การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 210-310 แกรม
  
Silk Screen (ซิลค์สกรีน)
• พีวีซีขาวนม (PVC)
 
ทคนิคการพิมพ์พิเศษ สำหรับทำนามบัตรพระ (Name Card)
Offset (ออฟเซ็ต)
• เคลือบ UV
• เคลือบด้าน / เคลือบมัน
• เคลือบ Soprt UV
• ปั้มนูน
• ปั้มทอง/ ปั้มเงิน / ปั้มสีพิเศษ
• สีพิเศษ (สีสะท้อนแสง สีเฉพาะ)
 

Visitors: 40,973