แผ่นพับ

 

 
 
ใบปลิว/แผ่นพับ (leaflet)

 

ใบปลิว (Leaflet) โดยส่วนมากเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเพียงเรื่องเดียว ลักษณะเป็นใบตัดปลิว คือไม่มีการพับ เช่น ประกาศ ชี้แจง แจ้งความ อาจจะเป็นการโฆษณา หรือการประชาสัมพันธ์ก็ได้
แผ่นพับ (leaflet) เป็นสิ่งพิมพ์ที่ใช้กระดาษแผ่นเดียว พิมพ์ข้อความเกี่ยวกับวัด โฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เข้ามาปฏิบัติธรรม เพื่อเผยแพร่แจกจ่ายกับบุคคลทั่วไป โดยจะมีลักษณะเฉพาะ คือ รูปแบบการพิมพ์พับทบไปมาตั้งแต่ 2 ทบขึ้นไป
 
ระบบที่ใช้ในการพิมพ์ ใบปลิว/แผ่นพับ
Offset (ออฟเซ็ต)
Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
 
ขนาดมาตรฐาน แผ่นพับ (leaflet)
• 9.9 x 21 ซม.
• 14.85 x 21 ซม.
• 21 x 29.7 ซม.
• Custom (ตามความต้องการของลูกค้า)
 
กระดาษที่ใช้ในการผลิต แผ่นพับ (leaflet)
Offset (ออฟเซ็ต)
• ปอนด์ (Bond Paper) 70-120 แกรม
• อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 85-310 แกรม
• การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 120-310 แกรม
 
Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
• ปอนด์ (Bond Paper) 120 แกรม
• อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 160-310 แกรม
• การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 160-310 แกรม

เทคนิกการพิมพ์พิเศษ สำหรับ แผ่นพับ (leaflet)
Offset (ออฟเซ็ต)
• เคลือบ UV
• เคลือบด้าน / เคลือบมัน
• เคลือบ Soprt UV
• ปั้มนูน
• ปั้มทอง/ ปั้มเงิน / ปั้มสีพิเศษ
• สีพิเศษ (สีสะท้อนแสง สีเฉพาะ)
• พับ (Fold)
• ไดคัท
Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
• ปั้มทอง                                  

1

2

 

3

4

 

5

6

 

 

Visitors: 40,971