แผ่นพับสวดมนต์ ชุด ชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)

 
 
แบบ 3 พับ 4 ตอน รวม 8 หน้า ขนาดกลาง
รวมบทสวดสำคัญครบถ้วน แผ่นเดียวคุ้ม
บทสวดมนต์, แผ่นพับสวดมนต์, แผ่นพับธรรมะ รับพิมพ์บทสวดมนต์ เป็นแบบแผ่นพับ รูปแบบของทางโรงพิมพ์ ลักษณะเป็นแผ่นพับ พกพาสะดวก ขนาดใหญ่อ่านง่าย ชัดเจน กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม พร้อมเคลือบยูวีเงาสวยงาม(กันน้ำ) พร้อมจัดพิมพ์รายชื่อติดให้
แผ่นพับสวดมนต์ ชุด ชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)
• กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม
• ไซด์ 4.0*11.75 นิ้ว กางออกเป็นไซด์ 16*11.75 นิ้ว
• 3 พับ 4 ตอน รวม 8 หน้า
• พิมพ์ 1 สี
• เคลือบยูวีเงาสวยงาม (กันน้ำ)

 จำนวน (ใบ)
 ไม่พิมพ์ชื่อ 
ราคา (บาท)
พร้อมพิมพ์สติ๊กเกอร์รายชื่อพร้อม
ราคา (บาท)
 100 - 200
         17                       18
 201 - 500          14
           15
501 - 1000
         12                       13
 1001 ขึ้นไป
         10                       11

บทสวดมนต์ในชุดชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)

1. บูชาพระรัตนตรัย
2. บทกราบพระรัตนตรัย
3. นมัสการ พระรัตนตรัย
4. ขอขมาพระรัตนตรัย
5. ไตรสรณคมน์
6. ถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)
7. ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) 
8. ชัยปริตร (มหาการุณิโก) 
9. อิติปิ โส เท่าอายุพระคาถาชินบัญชร
10. อิติปิ โส เท่าอายุ
11. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
12. แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
13. กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
14. รายนามผู้จัดทำ ขนาด 7.5 x 5 ซม.

บทสวดมนต์ชัยมงคลคาถา มีที่มาจากใบลานทองคำจารึกของสมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว ปัจจุบันเรียกว่า วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยาได้รจนาถวายพระพรชัยมงคลคาถาแก่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ผู้ใดจัดทำหรือสวดมนต์ชัยมงคลคาถาหรือพาหุงมหากา เป็นประจำทุกๆ วันแล้ว จะมีแต่ชัยชนะมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนาน อุปสรรคอันตรายจะหมดสิ้นไปความสวัสดีมีชัยจะบังเกิดขึ้นแก่ชีวิต ทั้ง ๘ ประการ คือ ชนะศัตรูหมู่มาก ชนะใจคนกระด้างกระเดื่อง ชนะสัตว์ดุร้าย ชนะโจรภัย ชนะการกลั่นแกล้งใส่ร้าย ชนะในการโต้เถียง ชนะเล่ห์เหลี่ยม และชนะคนมีมิจฉาทิฏฐิ เรียนหนังสือก็เกิดปัญญามีแต่ความเก่งกล้าสามารถ

ผู้ใดสวดทุกเช้า-ค่ำ คิดสิ่งใดที่ดีเป็นมงคลจะสมความปรารถนาทุกประการ ถ้ามีสติระลึกได้จะตายก็ไปสู่สุคติภูมินอกจากจะคุ้มตัวแล้ว ยังคุ้มครอบครัวได้

บทสวดชินบัญชร เป็นพุทธมนต์อันวิเศษ โดยรวมแต่ละสูตรมารวมกันสอดคล้องเป็นกำแพงแก้วคุ้มกันตั้งแต่กระหม่อมจอมขวัญของผู้ภาวนาลงมาล้อมรอบตัวจนหาช่องโหว่ให้อันตรายสอดแทรกเข้ามามิได้ เกิดความสิริมงคลสมบูรณ์พูนผล ศัตรูไม่กล้ากล้ำกลาย ขจัดภัยทั้งปวง
 
Visitors: 40,972