หนังสือทำวัตรเช้า-เย็น

รหัส 013
หนังสือทำวัตรเช้า-เย็น


  

 

  สนใจสั่งพิมพ์หนังสือ

  คติธรรมจากอริยสงฆ์

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือทำวัตรเช้า-เย็น ฉบับพกพา เป็นการคัดเลือกบทสวดทำวัตรเช้าเย็นในบทที่สำคัญที่ต้องสวดเป็นประจำทุกวัน โดยเล่มนี้ เน้นเนื้อหาตัวใหญ่ อ่านง่าย สบายตา เหมาะกับผู้สูงวัย หรือแจกจ่ายให้กับทางวัดต่างๆ ที่มีการสวดมนต์ทำวัตรเช้า เย็น โดยเนื้อหานั้นประกอบด้วย
 • ทำวัตรเช้า
 • ทำวัตรเย็น
 • บทอุทิศบุญกุศลและแผ่เมตตา
รายละเอียด
 • ขนาด A5 - 14.8  x   21.0 ซม.         (ขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ค)
 • กระดาษปอนด์
 • จำนวนหน้า 48 หน้า
 • ความหนากระดาษ 70 แกรม
 • การเข้าเล่มเย็บลวด 
ราคาหนังสือหนังสือทำวัตรเช้า-เย็น
 
ปกเปล่า  (ไม่พิมพ์รายชื่อ หรือ อุทิศส่วนกุศล)
 • เล่มละ 16.00 บาท (ไม่มีขั้นต่ำ)
ราคาหนังสือทำวัตรเช้า-เย็น พร้อมพิมพ์รายชื่อ หรือ อุทิศส่วนกุศล (ขั้นต่ำ 100 เล่ม)
 • 100 เล่ม ขึ้นไป 20.00 บาท
 • 300 เล่ม ขึ้นไป 18.00 บาท
 • 500 เล่ม ขึ้นไป 16.00 บาท
 • 1,000 เล่ม ขึ้นไป 14.00 บาท
 • 2,000 เล่ม ขึ้นไป 12.00 บาท 
ค่าจัดส่งหนังสือทำวัตรเช้า-เย็นในกรุงเทพ
 • ต่ำกว่า 100 เล่ม ค่าจัดส่ง 100 บาท
 • ต่ำกว่า 200 เล่ม ค่าจัดส่ง 200 บาท
 • ต่ำกว่า 300 เล่ม ค่าจัดส่ง 300 บาท
 • 300 เล่ม ขึ้นไป ฟรีค่าจัดส่ง
ค่าจัดส่งหนังสือทำวัตรเช้า-เย็นในต่างจังหวัด
 • คิดค่าจัดส่งตามจริง

 

 

Visitors: 40,973