สัมโมทนียกถา และการอนุโมทนาบุญ

หนังสือสัมโมทนียกถาและการอนุโมทนาบุญ

เป็นหนังสือที่ ท่านพระมหาขวัญชัย  กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.  กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม  สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา และพระมหากษัตริย์ ได้จัดทำขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้กับงานอบรมพระนักเทศน์ โดยในเล่ม ได้รวบรวมเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาขั้นตอนปฏิบัติ เตรียมตัวการเตรียมเรื่องในงานพิธีต่างๆ  รวมทั้งมีเนื้อหาตัวอย่างไว้ให้พระนักเทศน์มือใหม่ ได้เตรียมตัวอย่างครบถ้วน นับว่าเป็นหนังสือที่ดีเยี่ยม ที่สามารถนำไปปฏิบัติใช้งานได้จริง

 

หนังสือที่จัดทำในครั้งนี้อยู่ที่ 300 เล่ม

 

โดยในเล่ม ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้

บทที่ ๑  เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับการพูด

 • ลักษณะคำพูด
 • ลักษณะการพูด
 • วิเคราะห์ผู้ฟัง
 • คำนึกถึงเรื่องราว
 • มีความเข้าใจมากพอ 
 • ศาสตร์และศิลป์ของการพูด

บทที่ ๒  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสัมโมทนียกถาและอนุโมทนา

 • หลักการสัมโมทนียกถา
 • หลักการอนุโมทนา

บทที่ ๓  ขั้นตอนปฏิบัติ :  สัมโมทนียกถา , อนุโมทนา

 • เตรียมตัว
 • การเตรียมเรื่อง 
 • “ตัวอย่างการเขียนโครงสร้างการพูด”๑. งานบุญทั่ว ๆ ไป  ๒. งานวันเกิด  ๓.  งานมงคลสมรส  ๔.  งานทำบุญอุทิศ

บทที่ ๔  หลักธรรมประกอบการสัมโมทนียกถา

 • “หมวดทาน”
 • “หมวดบุญ”
 • “หมวดอื่นๆ”
 • “คาถาอนุโมทนา”
 • ตัวอย่างพระสูตรเกี่ยวกับเรื่อง  ทาน,  บุญ,  ทั่วไป

บทที่ ๕  พุทธพจน์ /คำคม /คำกลอน

 • พุทธพจน์
 • คำคม 
 • คำอวยพร
#1 โดย: สายชล แสงใส [IP: 1.47.134.xxx]
เมื่อ: 2017-02-28 15:55:10
ต้องการหนังสือสัมโมทนียกถาบุญต่างๆ
#2 โดย: พระอธิการวิมล สุนทโร [IP: 171.4.25.xxx]
เมื่อ: 2017-08-17 10:07:49
ต้องหนังสือ สัมโมทนียกถาเเละการอนุโมทนาบุญ จะสั่งซื้อได้ที่ไหน ครับ
#3 โดย: โดย พระจิตติ ฐานปิโย [IP: 223.206.125.xxx]
เมื่อ: 2018-01-10 08:15:46
ต้องการหนังสือ สัมโมทนียกถาและการอนุโมทนาบุญ จะหาซื้อได้ที่ไหน ครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 40,971