หนังสือสวดมนต์


หนังสือสวดมนต์แบบสำเร็จรูป มีจำหน่ายแบบปลีกไม่พิมพ์ชื่อ และขั้นต่ำ 100 เล่ม พร้อมใส่รายนามผู้บริจาค 

ประเภทหนังสือสวดมนต์นั้น สามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

1. การจัดทำหนังสือเพื่อแจกเป็นธรรมทาน
การจัดทำหนังสือเพื่อแจก เป็นธรรมทาน โดยปกติ จะนิยมทำแจก เนื่องใน โอกาสปีใหม่ โอกาสวันสงกรานต์ โอกาสเทศกาลเข้าพรรษา เทศกาลออกพรรษา วันคล้ายวันเกิดและตามวันสำคัญตามประเพณีไทยต่างๆ  ซึ่งการจัดทำหนังสือในรูปแบบนี้ ก็จักนิยม แจกหนังสือสวดมนต์ตั้งแต่ หนังสือสวดมนต์เล่มเล็กๆ กระทัดรัด อ่านแล้วเข้าใจง่าย สบายๆ ซึ่งอาจจะมีใบแทรกแปะหน้าลงไปในหน้าด้านในของหนังสือว่า จัดพิมพ์แจกเป็นธรรมทานโดยชื่อผู้ใดเป็นผู้จัดพิมพ์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ ก็จักขออุทิศกุศล บุญ และบารมี แด่คนที่รักหรือบุคคลที่ล่วงลับไป

2. การจัดทำหนังสือเพื่อแจกในงานพิธี
การจัดทำหนังสือเพื่อแจกในงานพิธีโดยมากจะแจกในงานศพ งานวันเกิด งานแต่ง งานบวช และที่ระลึกเนื่องในงานอื่นๆ ตามแต่ความเหมาะสม แต่ที่เป็นที่นิยมที่สุดคือเนื่องในโอกาสงานฌาปนกิจศพ หรืองานทำบุญครบรอบการบำเพ็ญบุญกุศล ซึ่งโดยทั่วไปจะจัดงานบำเพ็ญกุศลตั้งแต่ 3 วัน , 7 วัน หรือมากน้อยกว่านั้น ตามประเพณีและความสะดวกของผู้จัดงาน การจัดทำหนังสือเนื่องในงานฌาปนกิจนั้น จำเป็นต้องใช้เวลาทำหนังสือค่อนข้างรวดเร็ว จำเป็นที่จักต้องเลือกหนังสือ ที่มีอยู่แล้วในสต็อกเพื่อความสะดวกและเพื่อความเร็วในการจัดพิมพ์หนังสือ
ท่านที่ประสงค์จะจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ที่ดีและมีคุณภาพในราคาที่ถูก เพื่อเป็นที่ระลึกในทุกโอกาสของงานประเพณี เช่น งานศพ งานวันเกิด งานแต่ง งานบวช และที่ระลึกเนื่องในงานอื่นๆ อีกมากมาย หรือจัดแจกเป็นธรรมทานและธรรมบรรณาการ แม้กระทั่งจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์เพื่อเป็นอนุสรณ์ พิมพ์หนังสือสวดมนต์แจกเป็นธรรมทานเนื่องใน โอกาสต่างๆ สามารถเลือกหนังสือได้ตามที่ท่านต้องการ และสามารถใส่รายนามผู้บริจาค, ผู้ที่เราต้องการอุทิศส่วนกุศลให้ หรือประวัติของผู้วายชนม์พร้อมรูป (จำนวนไม่เกิน 2 หน้าหนังสือ) โดยส่งข้อมูลมาที่เรา print@bpkprinting.com  หรือ click ที่นี่