แผ่นพับสวดมนต์


การสวดมนต์และทำธรรมทานนั้นเป็นบุญใหญ่ที่ทำง่ายแต่ได้ผลมาก เปิดประตูแห่งมหามงคล มหาโชคลาภสู่ชีวิตและลดเวรกรรมทั้งปวง การให้ธรรมทานนั้นเหนือทานทั้งปวง และการร่วมสร้างอักขระธรรมอานิสงส์บุญนั้นดังสร้างพระพุทธรูป เปิดบุญใหญ่ เปิดมหาโชคลาภ มหามงคลสู่ชีวิตด้วยแผ่นพับสวดมนต์ธรรมทาน  เชิญสร้างบุญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิด สะสมบุญ ลดกรรม ด้วยแผ่นพับสวดมนต์ แจกเป็นธรรมทาน สุขทั้งผู้ให้ สุขทั้งผู้รับได้บทสวดครบถ้วนใส่รายนามผู้จัดทำได้ 20 รายชื่อ พร้อมส่งทันทีทั่วไทย

ทำบุญด้วยแผ่นพับสวดมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิด ดังคำกล่าวที่ว่า การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง สะสมบุญ และ ลดกรรม ให้กับตัวท่านเอง รวมถึง บรรพบุรุษ บิดามารดา ครูอุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้มีพระคุณ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเป็นเหตุแห่ง เมตตามหานิยม โชค ลาภ วาสนา บารมี มั่ง มี ศรี สุข ค้าขายร่ำรวย เจริญรุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุข แคล้วคลาดปลอดภัย ให้อโหสิกรรมและอโหสิกรรม


แผ่นพับสวดมนต์ มีจำหน่ายแบบปลีกไม่พิมพ์ชื่อ หรือ ขั้นต่ำ 100 เล่ม พร้อมใส่รายนามผู้บริจาค และแผ่นพับสวดมนต์แบบสั่งทำเฉพาะ

 

Home / Our teams