สิ่งพิมพ์ที่ใช้ในวัด


นอกจากหนังสือธรรมะแล้ว ทาง สำนักพิมพ์ ช.ช้าง ยังรับออกแบบและจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่ใช้ในวัดทุกชนิด ตามความต้องการของแต่ละวัด  พร้อมการออกแบบ และจัดพิมพ์ เพื่อใช้ในการช่วยงานศาสนา และเผยแผ่ประชาสัมพันธ์งานบุญของวัดต่างๆ  เช่น ป้าย, หนังสือ, สื่อการสอน เป็นต้น  

(หมายเหตุ  ทางเราไม่มีขายแบบสำเร็จรูปสำหรับสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในวัดนี้ ต้องเป็นการสั่งทำขึ้นมาใหม่เท่านั้น)