ฟอร์มสั่งซื้อ (Order form)

กรุณากรอกข้อมูลผ่านทางแบบฟอร์มข้างล่าง
สำหรับการสั่งซื้อสินค้าสำเร็จรูปของทางร้าน

(กรุณาแก้ไขราคาตามจำนวนที่ท่านต้องการ
ทางเราจะคอนเฟริมราคากับท่านอีกครั้งทางอีเมลล์)

ต้องการสั่งซื้อสินค้าต่อไปนี้
 
  ชื่อสินค้า ราคา จำนวน
1
2
3
4
5

     
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
ชื่อของท่าน *  
ที่อยู่จัดส่ง *  
โทรศัพท์ *  
อีเมล์ *  
ข้อความที่ต้องการใส่เพิ่่ม *  
 
ข้อมูลสถานที่จัดส่ง
รายละเอียดเหมือนข้อมูลผู้สั่งซื้อ
ชื่อของท่าน  
ที่อยู่จัดส่ง  
โทรศัพท์  
อีเมล์  
ข้อความที่ต้องการใส่เพิ่่ม  
 
ข้อมูลใบเสร็จ
รายละเอียดเหมือนข้อมูลผู้สั่งซื้อ
ชื่อของท่าน  
ที่อยู่จัดส่ง  
โทรศัพท์  
อีเมล์  
ข้อความที่ต้องการใส่เพิ่่ม