หนังสือธรรมะ แก้กรรมและทำบุญ


หนังสือแก้กรรมและทำบุญ นำเสนอหลักธรรมเบื้องต้นทางพระพุทธศาสนา คือเรื่อง กรรมและบุญ ซึ่งเป็นหลักธรรมพื้นฐานที่ชาวพุทธทุกคนควรรู้และเข้าใจ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นและพื้นฐานในการศึกษาพระธรรมคำสอนในเบื้องสูงต่อไป
ตัวอย่างปกหน้า-ปกหลัง
หนังสือธรรมะแก้กรรมและทำบุญ