หนังสือสวดมนต์ (ฉบับพกพา)

หนังสือสวดมนต์ฉบับพกพา เป็นหนังสือสวดมนต์ขนาดย่อมเพื่อให้ท่านพกพาไปทุกที่อย่างสะดวกสบาย เป็นหนังสือสวดมนต์ที่รวบรวมบทสวดมนต์ต่างๆ ที่นิยมสวดกัน เป็นจำนวนมากกว่า 50 บท
ตัวอย่างปกหน้า-ปกหลัง
หนังสือสวดมนต์ฉบับพกพา