หนังสือธรรมะ กฎแห่งกรรมและวิธีการแก้กรรม

กฎแห่งกรรมและวิธีการแก้กรรม เป็นหนังสือที่อธิบายความหมายของกฎแห่งกรรม กลไกการทำงานและการให้ผลของกรรมว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร โดยอธิบายเป็นรูปธรรมเข้าใจง่ายแต่ยังถูกต้องตามพระไตรปิฎก พร้อมทั้ง อธิบายวิธีการแก้กรรมที่ทำได้จริง ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ด้วยพิธีกรรม ด้วยการสะกดจิต ด้วยกรรมฐาน และการสร้างเงื่อนไขเชิงบวก  นอกจากนี้ อธิบายถึงเรื่องการทำแท้ง ซึ่งเป็นกรรมหนักและเป็นกรรมที่คนปัจจุบันมักทำผิดโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ดี แต่กรรมที่เกิดจากการทำแท้งนั้นก็ส่งผลอย่างรุนแรงในทันที ซึ่งในหนังสือเล่มนี้จะอธิบายถึงว่า ทำไมทำแท้งถึงบาปหนัก และวิบากกรรมจากการทำแท้งเป็นอย่างไร รวมถึงการแก้กรรมจากการทำแท้งจะต้องทำอย่างไร
 
ตัวอย่างปกหน้า-ปกหลัง
หนังสือธรรมะกฎแห่งกรรมและวิธีการแก้กรรม