หนังสือธรรมะ คติธรรมจากอริยสงฆ์

ยอดข้อคิดธรรมะที่โดนใจของพระอรหันต์เจ้าแห่งยุคทั้งหลายมาไว้ด้วยกัน  เพื่อให้ผู้อ่านได้ข้อคิดที่เฉียบคม โดยไม่ต้องไปเสียเวลาอ่านหนังสือหลายเล่ม โดยเราได้รวบรวมเอาสุดยอดธรรมะเหล่านี้มาไว้รวมกัน โดยได้รวบรวมมาจากหลายท่าน
ตัวอย่างปกหน้า-ปกหลังคติธรรมจากอริยสงฆ์