หนังสือธรรมะ วิธีสร้างบุญบารมี

หนังสือเรื่อง วิธีสร้างบุญบารมี เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร (อดีตสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) เป็นหนังสือที่อ่านง่าย แต่ได้ความรู้ทางธรรมอย่างแท้จริง โดยได้อธิบายถึง วิธีการสร้างบุญบารมี 3 ขั้นตอน คือ การให้ทาน การรักษาศีล และการเจริญภาวนา  โดยในหนังสือในชี้แจงถึงการสร้างบุญบารมีอย่างไรจึงจะลงทุนน้อยที่สุด แต่ได้บุญบารมีมากที่สุด ดังนั้นจึงเป็นหนังสือที่น่าอ่านอย่างแท้จริง โดยในตอนท้ายยังได้สรุปถึงวิธีการสร้างบุญบารมีในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นวิธีการง่ายๆ แต่ได้ผลจริง
 
ตัวอย่างปกหน้า-ปกหลัง
หนังสือธรรมะ
วิธีสร้างบุญบารมี