หนังสือสวดมนต์รักษาโรค

ปัจจุบันมีโรคภัยไข้เจ็บมากมายเกิดขึ้น ทั้งที่รักษาได้และรักษายังไม่ได้ ดังนั้นการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐยิ่ง ซึ่งการสวดมนต์นั้นก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ซึ่งถึงแม้จะไม่ได้รักษาโรคโดยตรงก็ตาม แต่ปัจจุบันก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการที่ได้ผลในหลายๆ โรคเช่นกัน  ในเล่มยังได้กล่าวถึงวิธีการบูชาบรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์ แพทย์ผู้รักษาพระพุทธเจ้า ซึ่งในเล่มได้การถึงวิธีการบูชาและสวดมนต์ขอพรให้หายจากโรค และยังมีวิธีการทำน้ำมนต์จักรพรรดิ ตามตำรับหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เพื่อรักษาโรคภัยต่างๆ นอกจากนี้เนื้อหาภายในเล่มยังมีวิธีการรักษาสุขภาพแบบปัจจุบัน รวมถึงวิธีการลดความอ้วนแบบง่ายๆ ด้วยวิธีการกินกล้วย และวิธีการแบบพุทธอันจะช่วยให้ท่านลดความอ้วนได้ผลดียิ่งขึ้น
 
ตัวอย่างปกหน้า-ปกหลังหนังสือสวดมนต์รักษาโรค