หนังสือสวดมนต์สามัญประจำบ้าน

บ่อยครั้งที่คนเราอยากจะสวดมนต์ขึ้นมา แต่ไม่รู้จะเริ่มสวดบทไหน บทอะไรถึงดี หนังสือสวดมนต์สามัญประจำบ้าน ได้รวบรวมบทสวดมนต์ที่สำคัญและเป็นที่นิยมเหมาะกับการสวดทุกวัน ซึ่งแต่ละบทนั้นมีทั้งภาษาบาลีและคำแปลภาษาไทย ซึ่งการสวดมนต์ที่เป็นภาษาบาลีอย่างเดียวโดยไม่ทราบความหมายนั้น ถึงแม้จะเป็นการเจริญสมาธิ แต่ก็นับว่ายังเป็นการเสียโอกาสที่จะเจริญปัญญา เพราะบทสวดมนต์นั้นโดยมากจะเป็นพระธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญๆ ดังนั้น การสวดมนต์เพื่อจะให้ได้ครบในองค์ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ความหมายด้วย
ในส่วนถัดมาเป็นเรื่องของขั้นตอนศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น งานทำบุญ การถวายสังฆทาน และการตักบาตร ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่คนปัจจุบันนิยมทำกันมาก แต่โดยมากก็ยังสับสนไม่รู้จะเริ่มอย่างไร ไม่รู้จะสวดอย่างไร ซึ่งในหนังสือสวดมนต์สามัญประจำบ้านนี้ ได้รวบรวม ขั้นตอน บทสวดไว้อย่างเพียบพร้อม ในตอนท้ายของหนังสือยังได้กล่าวถึงวิธีการจัดสังฆทานอย่างไรให้ได้บุญอย่างแท้จริง และวิธีการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลที่ถูกต้องไว้ด้วย

 
ตัวอย่างปกหน้า-ปกหลังหนังสือสวดมนต์สามัญประจำบ้าน