หนังสือสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น

หนังสือทำวัตรเช้า-เย็น ฉบับพกพา เป็นการคัดเลือกบทสวดทำวัตรเช้าเย็นในบทที่สำคัญที่ต้องสวดเป็นประจำทุกวัน โดยเล่มนี้ เน้นเนื้อหาตัวใหญ่ อ่านง่าย สบายตา เหมาะกับผู้สูงวัย หรือแจกจ่ายให้กับทางวัดต่างๆ ที่มีการสวดมนต์ทำวัตรเช้า เย็น
ตัวอย่างปกหน้า-ปกหลังหนังสือสวดมนต์รักษาโรค