หนังสือสวดมนต์รวมบทสวดมนต์
หนังสือ รวมบทสวดมนต์ เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมบทสวดมนต์ที่นิยมสวดกันทั้งหมดมาไว้อยู่ในเล่มเดียว เช่น  วิธีไหว้ 5 ครั้ง อิติปิโส พาหุงมหากา แผ่บุญ บทอุทิศส่วนกุศล ชินบัญชร ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก คำบูชาพระธาตุ, เทพเจ้าต่างๆ, พระปิยะมหาราช, พระภูมิเจ้าที่ คำบูชาดวงชะตา คำถวายข้าว, สังฆทาน คาถาเมตตามหานิยม, คาถามหาลาภ, คาภาเรียกเงินของหลวงพ่อคูณ คำบูชาราหู  เป็นต้น
 
ตัวอย่างปกหน้า-ปกหลังหนังสือสวดมนต์รักษาโรค