หนังสือธรรมะ ประวัติ สมเด็จพระบรมครู หลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกา

หนังสือ ประวัติ สมเด็จพระบรมครู หลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกา เป็นหนังสือที่รวบรวมชีวประวัติของหลวงพ่อกบ อย่างละเอียดที่สุดเท่าที่มีมา โดยได้จากหนังสือเล่มเก่าที่ปัจจุบันหายสาบสูญไปหมด อีกทั้งเนื้อหายังสอดแทรกปริศนาธรรมมากมายที่ท่านต้องการสั่งสอนลูกศิษย์ สามารถนำมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้
 
ตัวอย่างปกหน้า-ปกหลัง
หนังสือธรรมะประวัติ สมเด็จพระบรมครู หลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกา