หนังสือธรรมะ

ประเภทหนังสือธรรมะนั้น สามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

1. การจัดทำหนังสือเพื่อแจก เป็นธรรมทาน
การจัดทำหนังสือเพื่อแจก เป็นธรรมทาน โดยปกติ จะนิยมทำแจก เนื่องใน โอกาสปีใหม่ โอกาสวันสงกรานต์ โอกาสเทศกาลเข้าพรรษา เทศกาลออกพรรษา วันคล้ายวันเกิดและตามวันสำคัญตามประเพณีไทยต่างๆ  ซึ่งการจัดทำหนังสือในรูปแบบนี้ ก็จักนิยม แจกหนังสือธรรมะตั้งแต่ หนังสือธรรมะเล่มเล็กๆ กระทัดรัด อ่านแล้วเข้าใจง่าย สบายๆ ซึ่งอาจจะมีใบแทรกแปะหน้าลงไปในหน้าด้านในของหนังสือว่า จัดพิมพ์แจกเป็นธรรมทานโดยชื่อผู้ใดเป็นผู้จัดพิมพ์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ ก็จักขออุทิศกุศล บุญ และบารมี แด่คนที่รักหรือบุคคลที่ล่วงลับไป

2. การจัดทำหนังสือเพื่อแจกในงานพิธี
การจัดทำหนังสือเพื่อแจกในงานพิธีโดยมากจะแจกในงานศพ งานวันเกิด งานแต่ง งานบวช และที่ระลึกเนื่องในงานอื่นๆ ตามแต่ความเหมาะสม แต่ที่เป็นที่นิยมที่สุดคือเนื่องในโอกาสงานฌาปนกิจศพ หรืองานทำบุญครบรอบการบำเพ็ญบุญกุศล ซึ่งโดยทั่วไปจะจัดงานบำเพ็ญกุศลตั้งแต่ 3 วัน , 7 วัน หรือมากน้อยกว่านั้น ตามประเพณีและความสะดวกของผู้จัดงาน การจัดทำหนังสือเนื่องในงานฌาปนกิจนั้น จำเป็นต้องใช้เวลาทำหนังสือค่อนข้างรวดเร็ว จำเป็นที่จักต้องเลือกหนังสือ ที่มีอยู่แล้วในสต็อกเพื่อความสะดวกและเพื่อความเร็วในการจัดพิมพ์หนังสือ

ท่านที่ประสงค์จะจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเพื่อเป็นที่ระลึกในทุกโอกาสของงานประเพณี เช่น งานศพ งานวันเกิด งานแต่ง งานบวช และที่ระลึกเนื่องในงานอื่นๆ อีกมากมาย หรือจัดแจกเป็นธรรมทานและธรรมบรรณาการ แม้กระทั่งจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเพื่อเป็นอนุสรณ์ พิมพ์หนังสือสวดมนต์แจกเป็นธรรมทานเนื่องใน โอกาสต่างๆ สามารถส่งไฟล์สั่งผลิต หรือสอบถามราคามาได้ที่ สำนักพิมพ์ ช ช้าง

หมายเหตุ ทางสำนักพิมพ์ไม่มีหนังสือธรรมะแบบสำเร็จรูปจำหน่าย เป็นงานสั่งผลิตเท่านั้น งานแบบสำเร็จรูปที่เป็นของโรงพิมพ์อื่นๆ หรือสำนักพิมพ์อื่นๆ ทางสำนักพิมพ์ของเราไม่สามารถทำได้ ซึ่งท่านสามารถสั่งพิมพ์ที่โรงพิมพ์ที่เป็นผู้ผลิตหนังสือธรรมะนั้นๆ ได้เลย จะได้ราคาที่ถูกกว่าที่มาให้ทางเราผลิตใหม่


 

ตัวอย่างงานพิมพ์หนังสือธรรมะ สวดมนต์แบบสั่งทำ


สำนักพิมพ์ ช.ช้าง

แหล่งรวมสื่อสิ่งพิมพ์ ธรรมะ พระเครื่อง โหราศาสตร์