แผ่นพับสวดมนต์ ชุด ชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)

บทสวดมนต์, แผ่นพับสวดมนต์, แผ่นพับธรรมะเป็นแบบแผ่นพับรูปแบบของทางโรงพิมพ์ รวมบทสวดสำคัญครบถ้วน แผ่นเดียวคุ้ม ลักษณะเป็นแผ่นพับ พกพาสะดวก ขนาดใหญ่อ่านง่าย ชัดเจน กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม พร้อมเคลือบยูวีเงาสวยงาม(กันน้ำ) แบบ 3 พับ 4 ตอน รวม 8 หน้า ขนาดกลาง พร้อมจัดพิมพ์รายชื่อติดให้
บทสวดมนต์ชัยมงคลคาถา มีที่มาจากใบลานทองคำจารึกของสมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว ปัจจุบันเรียกว่า วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยาได้รจนาถวายพระพรชัยมงคลคาถาแก่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 
ผู้ใดจัดทำหรือสวดมนต์ชัยมงคลคาถาหรือพาหุงมหากา เป็นประจำทุกๆ วันแล้ว จะมีแต่ชัยชนะมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนาน อุปสรรคอันตรายจะหมดสิ้นไปความสวัสดีมีชัยจะบังเกิดขึ้นแก่ชีวิต ทั้ง ๘ ประการ คือ ชนะศัตรูหมู่มาก ชนะใจคนกระด้างกระเดื่อง ชนะสัตว์ดุร้าย ชนะโจรภัย ชนะการกลั่นแกล้งใส่ร้าย ชนะในการโต้เถียง ชนะเล่ห์เหลี่ยม และชนะคนมีมิจฉาทิฏฐิ เรียนหนังสือก็เกิดปัญญามีแต่ความเก่งกล้าสามารถ
 
ผู้ใดสวดทุกเช้า-ค่ำ คิดสิ่งใดที่ดีเป็นมงคลจะสมความปรารถนาทุกประการ ถ้ามีสติระลึกได้จะตายก็ไปสู่สุคติภูมินอกจากจะคุ้มตัวแล้ว ยังคุ้มครอบครัวได้
 
บทสวดชินบัญชร เป็นพุทธมนต์อันวิเศษ โดยรวมแต่ละสูตรมารวมกันสอดคล้องเป็นกำแพงแก้วคุ้มกันตั้งแต่กระหม่อมจอมขวัญของผู้ภาวนาลงมาล้อมรอบตัวจนหาช่องโหว่ให้อันตรายสอดแทรกเข้ามามิได้ เกิดความสิริมงคลสมบูรณ์พูนผล ศัตรูไม่กล้ากล้ำกลาย ขจัดภัยทั้งปวง

 
ตัวอย่างแผ่นพับสวดมนต์ ชุด ชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)