แผ่นพับสวดมนต์ ชุด ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

บทสวดมนต์, แผ่นพับสวดมนต์, แผ่นพับธรรมะ บทสวดมนต์ เป็นแบบแผ่นพับ รูปแบบของทางโรงพิมพ์ ลักษณะเป็นแผ่นพับ   แบบ 4 พับ 5 ตอน รวม 10 หน้า ขนาดจัมโบ้  ขนาดใหญ่อ่านง่ายชัดเจน เหมาะกับผู้สูงอายุ  จัดเรียงบทคาถาใหม่ให้สวดง่าย ตรวจสอบกับต้นฉบับที่ถูกต้อง กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม พร้อมเคลือบยูวีเงาสวยงาม(กันน้ำ)  พร้อมจัดพิมพ์รายชื่อติดให้
     บทสวดยอดพระกัณฐ์พระไตรปิฎก ต้นฉบับเดิมเปิดกรุได้ที่เมืองสวรรคโลก จารเป็นอักษรขอมจารึกไว้ในใบลาน โบราณาจารย์จึงได้แปลเป็นอักษรไทย หลวงธรรมาธิกรณ์ (พระภิกษุแสง) ได้มาแต่แท่นศิลาอาสน์มณฑลพิษณุโลก หนังสือยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้ เป็นพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ ถ้าผู้ใดได้สวดมนต์ภาวนาทุกค่ำเช้าแล้ว เป็นการบูชารำลึกถึงพระพุทธเจ้า ผู้นั้นจะไม่ไปตกอบายภูมิ แม้ได้บูชาไว้กับบ้านเรือนก็ป้องกันอันตรายต่างๆ จะภาวนาพระคาถาอื่นๆ สัก ๑๐๐ ปี อานิสงส์ก็ไม่สูงเท่าภาวนาพระคาถานี้ครั้งหนึ่ง ถึงแม้ว่า อินทร์ พรหม ยมยักษ์ ที่มีอิทธิฤทธิ์ จะเนรมิตแผ่นอิฐเป็นทองคำก่อเป็นพระเจดีย์ ตั้งแต่มนุษยโลกสูงขึ้นไปจนถึงพรหมโลก อานิสงส์ก็ยังไม่เท่าภาวนายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้ และมีคำอธิบายคุณความดีไว้ในต้นฉบับเดิมนั้น อีกนานัปการฯ
 
      ผู้ใดได้สร้างยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้เป็นธรรมทาน และไว้สวดมนต์สักการบูชา เป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ จะมีความสุขสิริสวัสดิ์เจริญต่อไปทั้งปัจจุบันกาลและอนาคตภายภาคหน้า ด้วยอำนาจของความเคารพในพระคาถานี้ถ้าผู้ใดบริจาคทรัพย์สร้าง ถวายพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ญาติ มิตรสหาย หรือสวดจนครบ ๗ วัน ครบอายุปัจจุบันของตน หรือ มากกว่า จะบังเกิดโชคลาภทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองจะพ้นเคราะห์ ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยและภัยพิบัติทั้งปวง

 
ตัวอย่างแผ่นพับสวดมนต์ ชุด ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก