ซองจดหมายวัด, ซองเอกสารวัด (Temple Envelope)

ซองจดหมาย ซองเอกสารตราวัด (Temple-Envelope) มีไว้เพื่อเขียนจดหมาย ประกาศ หรือเตรียมเอกสารต่าง ๆ การทำหัวจดหมายมีทั้งทำอย่างประหยัด พิมพ์สีเดียวหรือสองสี หัวจดหมายสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาทางหนึ่ง สามารถบรรจุภาพสินค้า/บริการ หรือคำโฆษณาสั้น ๆ ได้ และสามารถจัดพิมพ์แบบสอดสี หากออกแบบให้สวยงานดูแปลกตา ย่อมนำภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร/สินค้า/บริการนั้น อนึ่งหัวจดหมายพึงมีรูปแบบในแนวเดียวกันกับเอกสารอื่น ๆ ขององค์กร เช่น นามบัตร ซอง เป็นต้น
 
ตัวอย่างงานพิมพ์ซองจดหมายวัด, ซองเอกสารวัด (Temple Envelope)
สำนักพิมพ์ ช.ช้าง

แหล่งรวมสื่อสิ่งพิมพ์ ธรรมะ พระเครื่อง โหราศาสตร์