นามบัตรวัด-นามบัตรพระ (Monk Name Card)

นามบัตรพระ (Monk Name Card) เป็นการ์ดชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสาร ที่ใช้แสดงข้อมูลของผู้ส่งสาร เพื่อใช้ในการแนะนำตัว ติดต่อ ประสานงาน ทั้งยังเป็นสิ่ง ที่บ่งบอกถึงภาพลักษณ์ขององค์กรที่สำคัญอีกด้วย ข้อมูลที่ควรอยู่ใน นามบัตร ได้แก่ ชื่อ ฉายา, ตราวัด, วัด, ที่อยู่, เบอร์โทร, e-mail, เว็บไซต์ สโลแกน เป็นต้น
 
ตัวอย่างงานพิมพ์นามบัตรวัด นามบัตรพระ (Monk Name Card)
สำนักพิมพ์ ช.ช้าง

แหล่งรวมสื่อสิ่งพิมพ์ ธรรมะ พระเครื่อง โหราศาสตร์