ใบปลิวพระเครื่อง (Catalogue)/แผ่นพับพระเครื่อง (Brochures)

ใบปลิวพระเครื่อง (Catalogue)/แผ่นพับพระเครื่อง (Brochures) เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีความหลากหลาย ใช้สำหรับแสดงรายการพระเครื่อง ไม่มีรูปแบบและลักษณะที่แน่นอน ทำขึ้นเพื่อแนะนำพระเครื่อง กำหนดหัวข้อที่จะบรรจุลงในโบรชัวร์ กำหนดช่องทางการแจกจ่ายเช่น แจกหน้าร้านพระเครื่อง แจกตามศูนย์การค้าต่าง ๆ หรือส่งทางไปรษณีย์ถึงลูกค้าโดยตรง กำหนดแผนและช่วงเวลาการแจกจ่าย และท้ายสุดตั้งความคาดหวังที่จะได้รับ ความคาดหวังอาจรวมถึงการรับรู้หรือการตอกย้ำความนึกคิดในผลิตภัณฑ์หรือการบริการนั้น ๆ ด้วย
 
ตัวอย่างใบปลิวพระเครื่อง (Catalogue)/แผ่นพับพระเครื่อง (Brochures)
สำนักพิมพ์ ช.ช้าง

แหล่งรวมสื่อสิ่งพิมพ์ ธรรมะ พระเครื่อง โหราศาสตร์