หนังสือพระวัดระฆัง ๑๐๘ ปี

 

เล่มนี้ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นโดยมีเจตนาต้องการสืบสานตำนานพระสมเด็จของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ผู้สร้างตำนานพระสมเด็จวัดระฆังซึ่งเป็นจักพรรดิ์ของพระเครื่องอันทรงคุณค่าและเป็นที่เสาะแสวงหาของผู้มีศรัทธาอย่างสูงสุดในปัจจุบัน เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมพระสมเด็จรุ่นอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ๑๐๘ ปี ๑๑๘ ปี ๑๒๒ ปี เสาร์ห้า และรุ่น ๒๑๔ ปีเกิด ซึ่งสร้างขึ้นในนามของวัดระฆังโฆสิตารามวรวิหารไว้เป็นอนุสรณ์และรำลึกถึงสมเด็จท่าน เป็นระยะเวลากว่า ๔๐ ปี สืบมา
 
ปัจจุบันพระสมเด็จรุ่นอนุสรณ์ของวัดระฆังเป็นที่นิยมอันดับต้นๆ ในวงการพระเครื่องเนื่องจากมีพิมพ์ทรงที่สง่าและเนื้อหาที่สวยงาม การจัดสร้างทำอย่างประณีตบรรจง การเล่นหามีหลักการตัดสินที่ชัดเจนสากลนิยม มีแหล่งข้อมูลให้ศึกษาเป็นจำนวนมาก จนได้รับการขนานนามว่าเป็นพระสมเด็จยุคที่ ๒ อีกทั้งมีความนิยมสูงมากเป็นที่ยอมรับว่าไม่มีนักสะสมพระท่านใดไม่รู้จักสมเด็จวัดระฆัง แม้แต่ชาวต่างชาติก็ยังนิยมมาเช่าหากลับไปบูชายังต่างแดน ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เกิดจากแรงศรัทธาที่พุทธศาสนิกชนมีต่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือทั่วไปมาตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงสามัญชนจวบจนทุกวันนี้
 
ผู้เขียนได้ใช้ความพยายามและตั้งใจรวบรวมเอาพระรุ่นต่าง ๆ จากนักสะสมทั่วฟ้าเมืองไทยจัดพิมพ์ลงในหนังสือเล่มนี้เพื่อให้เห็นถึงพระเครื่องอันทรงคุณค่าในสายอนุสรณ์ และถ่ายทอดประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงออกมาถึงรูปลักษณ์ของพระแต่ละรุ่นให้นักสะสมรุ่นใหม่ที่เริ่มศึกษาได้เข้าใจง่ายที่สุด ให้ได้มีแนวทางในการสะสมพระสายอนุสรณ์วัดระฆังที่ถูกต้องตามหลักสากลนิยม
 
ในเล่มได้ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ ดังนี้
 

 • ชีวประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พฺรหฺมรํสี

 • พระอนุสรณ์ 100 ปี

 • พระอนุสรณ์ 108 ปี (อย่างละเอียด)

 • พระอนุสรณ์ 118 ปี

 • พระอนุสรณ์ 122 ปี

 • พระวัดระฆัง เสาร์ห้า ปี 2536 และ 2539

 • 214 ปีเกิด สมเด็จโต


ท่านที่สนใจ สามารถ ติดต่อสั่งซื้อกับคุณบอยบางแสนได้โดยตรงครับ

หนังสือพระวัดระฆัง ๑๐๘ ปี

นังสือเล่มนี้ ทางสนพ. ช.ช้าง ได้เป็นผู้ออกแบบ จัดทำ และสั่งพิมพ์ ทุกขั้นตอน  ดังนั้นสามารถเรียกได้ว่าเป็นผลงานของสำนักพิมพ์และโรงพิมพ์เราอย่างแท้จริง   
     
                            Device

 

เสป็คงานพิมพ์หนังสือพระวัดระฆัง ๑๐๘ ปี

 • ขนาด A4
 •  ปกแข็งจั่วปัง เย็บกี่สันกาว กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรมทั้งเล่ม
 • หนังสือจัดทำทั้งหมด 2000 เล่ม
 • หนังสือทุกเล่มมีการรันหมายเลขเพื่อป้องกันการปลอมแปลงที่ ปลอกหนังสือ ปกหนังสือ และหน้าปกหลังในทุกเล่ม
 •  

 

Project Image

 

ตัวอย่างเนื้อใน

Project Image

 

ตัวอย่างเนื้อใน

Project Image

 

ตัวอย่างเนื้อใน

Project Image

 

ตัวอย่างเนื้อใน