หนังสือสัมโมทนียกถาและการอนุโมทนาบุญ


เป็นหนังสือที่ ท่านพระมหาขวัญชัย  กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.  กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม  สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา และพระมหากษัตริย์ ได้จัดทำขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้กับงานอบรมพระนักเทศน์ โดยในเล่ม ได้รวบรวมเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาขั้นตอนปฏิบัติ เตรียมตัวการเตรียมเรื่องในงานพิธีต่างๆ  รวมทั้งมีเนื้อหาตัวอย่างไว้ให้พระนักเทศน์มือใหม่ ได้เตรียมตัวอย่างครบถ้วน นับว่าเป็นหนังสือที่ดีเยี่ยม ที่สามารถนำไปปฏิบัติใช้งานได้จริง
โดยในเล่ม ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้
 
บทที่ ๑  เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับการพูด

 • ลักษณะคำพูด
 • ลักษณะการพูด
 • วิเคราะห์ผู้ฟัง
 • คำนึกถึงเรื่องราว
 • มีความเข้าใจมากพอ
 • ศาสตร์และศิลป์ของการพูด

บทที่ ๒  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสัมโมทนียกถาและอนุโมทนา

 •  หลักการสัมโมทนียกถา
 • หลักการอนุโมทนา

บทที่ ๓  ขั้นตอนปฏิบัติ :  สัมโมทนียกถา , อนุโมทนา

 •  เตรียมตัว
 • การเตรียมเรื่อง
 • “ตัวอย่างการเขียนโครงสร้างการพูด”๑. งานบุญทั่ว ๆ ไป  ๒. งานวันเกิด  ๓.  งานมงคลสมรส  ๔.  งานทำบุญอุทิศ

บทที่ ๔  หลักธรรมประกอบการสัมโมทนียกถา

 •  “หมวดทาน”
 • “หมวดบุญ”
 • “หมวดอื่นๆ”
 • “คาถาอนุโมทนา”
 • ตัวอย่างพระสูตรเกี่ยวกับเรื่อง  ทาน,  บุญ,  ทั่วไป

บทที่ ๕  พุทธพจน์ /คำคม /คำกลอน

 • พุทธพจน์
 • คำคม
 • คำอวยพร
   
หมายเหตุท่านที่สนใจหนังสือสามารถติดต่อได้ที่  ท่านพระมหาขวัญชัย  กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยตรงครับ ทางสนพ.ไม่มีจำหน่าย

หนังสือสัมโมทนียกถาและการอนุโมทนาบุญ

นังสือเล่มนี้ ทางสนพ. ช.ช้าง ได้เป็นผู้ออกแบบปก จัดทำ และสั่งพิมพ์ ทุกขั้นตอน  พร้อมขอ ISBN ส่งมอบให้แก่หอสมุดแห่งชาติด้วย
     
                            Device

 

เสป็คงานพิมพ์หนังสือสัมโมทนียกถาและการอนุโมทนาบุญ

 • ขนาด A4
 •  ปกแข็งจั่วปัง เย็บกี่สันกาว กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรมทั้งเล่ม
 • หนังสือจัดทำทั้งหมด 2000 เล่ม
 • หนังสือทุกเล่มมีการรันหมายเลขเพื่อป้องกันการปลอมแปลงที่ ปลอกหนังสือ ปกหนังสือ และหน้าปกหลังในทุกเล่ม
 •