หนังสือธรรมะหรรษาฉบับการ์ตูน

หนังสือธรรมหรรษาฉบับการ์ตูน เป็นการสร้างสรรค์ผลงานภายใต้โครงการผลิตสื่อธรรมะเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสื่อการเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบของหนังสือการ์ตูน ซึ่งจัดทำเป็นหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ครูปแบบสวยงาม ภาพการ์ตูนที่วาดประกอบหัวข้อธรรม สามารถสื่อความหมายธรรมะให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และท่าทางของการ์ตูนที่แฝงด้วยความขบขันทำให้ดึงดูดความสนใจ และมีความเพลิดเพลินในการอ่าน หนังสือธรรมหรรษาฉบับการ์ตูนนี้ จึงเหมาะสำหรับประชาชนทั่วไป นักศึกษาและนักเรียน ตลอดทั้งพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สามารถนำไปเป็นสื่อในการสอนได้เป็นอย่างดี

หนังสือธรรมหรรษานี้ เป็นผลงานการวาดมือของ พระอาจารย์ ดร.มหาประหยัด ซึ่งได้คัดหัวข้อธรรมมาจากหนังสือธรรมนูญชีวิต ธรรมนิพนธ์ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปอ. ปยุตโต) อันเป็นหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานสำหรับชาวพุทธ โดยได้ปรับใช้ภาษาให้เหมาะสมกับยุคสมัย ซึ่งทางสำนักพิมพ์ ช.ช้าง ได้รับหน้าที่ต่อในการออกแบบปก และลงสีสรรให้สวยงาม เนื่องจากต้นฉบับเป็นขาวดำ โดยช่างกราฟฟิคระดับมืออาชีพ และจัดพิมพ์ด้วยกระดาษเนื้อดีจากกลุ่มประเทศแสกนดิเนเวีย ซึ่งให้ความฟูของเนื้อกระดาษทำให้หนังสือเล่มบาง ดูหนาขึ้นได้

 

หนังสือธรรมะหรรษาฉบับการ์ตูน


                                  Device

 

เสป็คงานพิมพ์หนังสือธรรมะหรรษาฉบับการ์ตูน

  •  ขนาด A5  
  •  ปกกระดาษอาร์ตการ์ดอย่างดี 250 แกรม 
  •  พิมพ์สีสองหน้า
  •  เนื้อใน กระดาษกรีนรักษ์โลก 60 หน้า พิมพ์สี
  •  เข้าเล่มไสกาว
  •  พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท 1000 เล่ม


หนังสือธรรมะหรรษาฉบับการ์ตูน