โบว์ชัวร์พระเครื่อง

แคตตาล็อก (Catalogue) เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีความหลากหลาย ใช้สำหรับแสดงรายการสินค้า ทำขึ้นเพื่อแนะนำสินค้า/บริการเป็นรายปี สำหรับให้ลูกค้าใช้อ้างอิงสะดวกสำหรับเสนอสินค้า/บริการที่ต้องการส่งเสริมการขาย ไม่มีรูปแบบและลักษณะที่แน่นอน ทั้งนี้เพื่อสร้างความแตกต่าง และประโยชน์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยส่วนมากจะเป็นการพับหรือเข้าเล่มแบบหนังสือ

โบรชัวร์ (Brochures) ทำขึ้นเพื่อแนะนำสินค้าหรือบริษัท กำหนดหัวข้อที่จะบรรจุลงในโบรชัวร์ กำหนดช่องทางการแจกจ่ายเช่น แจกหน้าร้าน แจกตามศูนย์การค้าต่าง ๆ หรือส่งทางไปรษณีย์ถึงลูกค้าโดยตรง กำหนดแผนและช่วงเวลาการแจกจ่าย และท้ายสุดตั้งความคาดหวังที่จะได้รับความคาดหวังอาจรวมถึงการรับรู้หรือการตอกย้ำความนึกคิดในผลิตภัณฑ์หรือการบริการนั้น ๆ ด้วย 
ตัวอย่างโบว์ชัวร์พระเครื่อง
สำนักพิมพ์ ช.ช้าง

แหล่งรวมสื่อสิ่งพิมพ์ ธรรมะ พระเครื่อง โหราศาสตร์