การ์ดเชิญ (การ์ดบวช-การ์ดงานศพ)

การบวช เป็นการช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนา เป็นบุญกุศล เชื่อว่าจะได้บุญมาก ผู้บวชส่วนใหญ่จะแผ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่บรรพบุรุษ บุพการี ทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้วบรรพชา หมายถึง บวชเป็นเณร ส่วน อุปสมบท หมายถึง บวชเป็นพระพ่อแม่จะได้บุญจากการอนุโมทนา แต่จะบุญมากกว่าผู้อื่นเพราะเป็นผู้ให้กำเนิดผู้บวช

การ์ดงานบวช งานอุปสมบท มีสองระบบ คือ
1. เป็นการ์ดสำเร็จรูป  พิมพ์ข้อความตามที่ลูกค้าระบุมา  มาพร้อมซองใส่ 
2. เป็นการ์ดแบบออกแบบเอง สามารถใส่ข้อความและรูปคนบวชได้

การเตรียม  ข้อความการ์ดงานบวช
กำหนดการอุปสมบท
1  ชื่อเจ้าภาพ    ..................................................................
2  ชื่อผู้บวช ทั้งชื่อจริง และ ชื่อเล่น  ........................................
3  วัดที่จะบวช  ณ พัทธสีมา  .................................................
4  สถานที่จัดงาน  ...............................................................
5  วันที่บวช หมายกำหนดการของแต่ละวัน ...............................
 

การ์ดงานบวชมาตรฐาน  มี 2 ขนาด ให้เลือก คือ
1. ขนาด 5 x 7 นิ้ว ไม่พับ เหมาะกับข้อความสั้น
2. ขนาด 7 x 10 นิ้ว พับแล้วจะเหลือ 5 x 7 นิ้ว เหมาะกับข้อความยาว 
ตัวอย่างงานพิมพ์การ์ดบวชสำนักพิมพ์ ช.ช้าง

แหล่งรวมสื่อสิ่งพิมพ์ ธรรมะ พระเครื่อง โหราศาสตร์