แผ่นพับสวดมนต์ ชุด ขอขมาเจ้ากรรมนายเวรและกรวดน้ำอุทิศผลบุญครอบจักรวาลบทสวดมนต์ขอขมาเจ้ากรรมนายเวรและบทกรวดน้ำอุทิศผลบุญครอบจักรวาล
ก่อนสวดมนต์พลิกชีวิตให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ อาราธนาคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยการอนุโมทนามัย และบารมีปกป้อง เมตตาเปิดทางการเจริญพุทธมนต์บทสำคัญนี้ ขอวาจาสิทธิ์บังเกิดผลเป็นอัศจรรย์ เปิดโอกาสให้ข้าพระพุทธเจ้า เจริญพุทธมนต์บทขอขมาเจ้ากรรมนายเวร (เรียบเรียงโดยพระอาจารย์ ดร.สิงห์ทน นราสโภ) และต่อด้วยบทกรวดน้ำอุทิศผลบุญครอบจักรวาล ซึ่งอุทิศมหาบุญทิพย์นี้ให้สรรพชีวิตทั้งหลายที่เราเคยล่วงเกิน อาจจะเคยทำร้ายทำลาย ทั้งทางกาย วาจา ใจ ทั้งที่ตั้งใจ และไม่ตั้งใจหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์(เบียดเบียนชีวิต,ลักทรัพย์,ผิดในกาม,หลอกลวง,มอมเมาผู้อื่นฯลฯ) ให้อโหสิกรรมให้ และถอดถอนคำสาปแช่ง คำสาบานใดๆ ที่เป็นเหตุให้ทุกข์ในปัจจุบันด้วย
วิธีการปฏิบัติ สวดมนต์ให้ได้ผลพลิกชีวิต
๑. เคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยศรัทธาแท้จากใจ
๒. เคารพและยอมรับกฎแห่งกรรมว่าเป็นจริงให้ผลตามจริงเป็นจริงและเที่ยงธรรม
๓. สมาทานศีลห้าก่อนสวดมนต์ทุกครั้ง (พยายามรักษาให้บริสุทธิ์มากเท่าที่ทำได้) เหตุเพราะว่า ผู้มีศีลย่อมมีความน่าเชื่อถือต่อจิตวิญญาณทั้งหลาย
๔. ระลึกถึงความตายเสมอ เพราะชีวิตนี้ส่วนมากอายุก็ไม่เกินร้อยปี และทุกชีวิตต้องตายทั้งหมดทั้งสิ้น
๕. ระลึกถึงอนัตตา คือความว่างเปล่า ไม่มีตัวตน วางแล้วว่างจากความยึดมั่นทั้งปวงด้วยปัญญา
หากผู้ปฏิบัติทำได้ทั้งหมดนี้ สามารถเห็นผลได้ ใน 30 วัน
เนื่องจากการใช้บทนี้ต้องมีบุญกุศลมาใช้จ่ายหนี้เจ้ากรรมนายเวร ผู้ใช้บทนี้จึงจำเป็นต้องทำบุญทำทานต่อเนื่องสม่ำเสมอ จะเล็กหรือใหญ่ได้ทั้งนั้น แต่ถ้าไม่มั่นใจว่าตนเองมีบุญพอจะชดใช้หนี้กรรม ให้เตรียมตัวทานเจ 3 วัน ใส่บาตรพระ 3 วัน ก่อนเริ่มต้นการสวดมนต์บทขอขมาเจ้ากรรมนายเวร

 

ตัวอย่างแผ่นพับสวดมนต์
ชุดขอขมาเจ้ากรรมนายเวรและกรวดน้ำอุทิศผลบุญทั่วจักรวาล

ดาวน์โหลดแบบ High Res โดยไปที่รูปแล้ว Save as ได้ครับ

 
Project Image

ด้านหน้า

Project Image

ด้านหลัง