การไหว้ไท้ส่วยเอี๊ยกง (太歲爺公)
 


ไท้ส่วย" ถือเป็นดวงดาวและเทพเจ้าได้ทั้ง 2 อย่าง เหตุเพราะไท่ส่วยจะมีการจรมาแต่ละปี แต่ละองค์หมุนเปลี่ยนเวียนกันไป ถือเป็นเทพเจ้าที่ทำหน้าที่ควบคุมความดีชั่วประจำปีของมวลมนุษย์ โดยปรากฏทั้งหมด 60 องค์/ปี ห้ารอบนักษัตรถือเป็นวัฏจักรองค์ไท่ส่วย

เนื่องจากเทพเจ้าไท่ส่วยเป็นเทพเจ้าประจำปี และใกล้ชิดกับการกระทำทั้งดีชั่วของคนเรามากที่สุด จึงสามารถดลบันดาลบรรเทาโทษภัยให้น้อยลง หรือขจัดเภทภัยให้หมดสิ้นได้ และมีผลโดยตรงกับมนุษย์ ดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ต้องการขจัดปัดเป่าภัยพิบัติต่างๆ จึงสมควรบูชาเทพเจ้าไท้ส่วยเป็นอย่างยิ่ง
โดยองค์ไท่ส่วยบางคนกล่าวว่า ท่านคือดาวประจำอายุขัย บ้างก็ว่าเป็นดาวบักแช (ดาวพฤหัส) บางคนกล่าวว่าท่านเป็นเทพเจ้าตามสารทและฤดูกาล บ้างก็กล่าวว่าท่านเป็นเทพเจ้าประจำยามทั้ง 12 ยาม หรือ กล่าวว่าท่านเป็นเทพเจ้าประจำเดือนทั้ง 12 เดือน เป็นต้น ซึ่งการกล่าวเช่นนั้นยังไม่มีการฟันธงแน่นอน โดยแท้นั้นคนเราให้ความสำคัญของไท้ส่วย ตรงที่ท่านเป็นเจ้าแห่งการลงโทษ เป็นที่น่าเกรงขาม ท่านได้รับบัญชามาจากสวรรค์ในการทำหน้าที่ตรวจตราดูแลความดีความชั่วของมนุษย์ในแต่ละรอบปี อย่างไรก็ตามท่านยังมีความผูกพันกันดาวอายุขัยของแต่ละคนอีกด้วย
ไท้ส่วย หรือ ไท่ซุ่ย เป็นอีกชื่อหนึ่งของ ดาวพฤหัสบดี ในภาษาจีนโบราณ ซึ่งรวมความถึงเทพเจ้าผู้ทรงอิทธิ์ฤทธิ์ทำหน้าที่คุ้มครองให้คุณให้โทษแก่ดวงชาตาทุกดวงในผืนพิภพแห่งนี้ และในโหราศาสตร์ระบบภูมิพยากรณ์หรือฮวยจุ้ย ไท้ส่วยก็มีอิทธิพลอีกไม่น้อยเช่นกัน ซึ่งในการประกอบกิจการใดใดก็ตามคนจีนมักจะพึงซินแสหรือฤกษ์ยามอันเหมะสมใน เช่นขุดดิน ขุดคลอง สร้างบ้าน จะต้องหลีกเลี่ยงมิให้กระทบกับทิศทางที่สถิตของไท้ส่วยในปีนั้นๆหากไม่แล้ว ก็จะต้องถูกลงโทษลงทัณท์ เคราะห์หามยามร้ายก็จะถามหา อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จนกลายเป็นคำพังเพยของคนจีนสมัยก่อนมักกล่าวว่า “ใครจะกล้าขุดดินบนหัวของไท้ส่วย” ซึ่งปัจจุบันแผลงความหมายเป็นการล่วงเกินผู้มีอำนาจหรือผู้มีอิทธิพล

ปัจจุบันคนเข้าใจเกี่ยวกับไท้ส่วยน้อยมาก จนเกือบจะกล่าวได้ว่าแทบไม่มีใครรู้ประวัติความเป็นมาของไท้ส่วยว่าเป็นใครมาจากไหน จนหลายคนรู้สึกหวาดผวาเมื่อได้ยินคำว่า”ชงไท้ส่วย” หรือหลายๆคนเข้าใจเอาเองว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการลงโทษทัณท์ เป็นปีศาจร้าย หรือเป็นอะไรก็ตามที่จะต้องเอาอกเอาใจกราบไหว้อ้อนวอน

ไท้ส่วย ทั้ง ๖๐ องค์นี้คือการผสมผสานและการตกผลึกทางภูมิปัญญาของจีนในสมัยโบราณ รวมถึงคติความเชื่อ ขนบประเพณีและค่านิยมจนกระทั่งปรัชญาการปกครองไว้ได้อย่างเยี่ยมยอด โดยนำเอาปีนักษัตรทั้ง ๑๒ ผสมธาตุทั้ง ๕ รวมเป็น ๖๐ ธาตุเรียกว่า “หลักจับกะจื้อ” นำมากำหนดเป็นรอบปี หมุนเวียนต่อเนื่องกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อสำหรับอธิบายการก่อกำเนิดและเชื่อมโยงของกันและกันของทุกสรรพสิ่งตามทฤษฎีแห่งเต๋า ปีทั้ง ๖๐ ปีนี้แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ดีโดยการใช้บุคลาฐิษฐาน หรือใช้การบุคคลทั้ง ๖๐ คนมาแทนจำนวนปีทั้ง ๖๐นั้นเรียกว่า”ไท้ส่วยเอี๊ย” หรือเทพเจ้าแห่งดวงชะตา

ที่มาที่ไปแต่ละองค์รวมถึงประวัติความเป็นมา ได้มาจากบุคคลที่มีเกียรติศักดิ์และฐานันดรต่างกัน ต่างเวลาและต่างสถานที่กัน แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือ ต่างก็ได้เป็นผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ และทำคุณประโยชน์อันใหญ่หลวงให้แก่แผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าหาญเด็ดเดี่ยว ได้รับการสดุษฎีกล่าวขวัญในเกียรติคุณความดีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานนับพันปี อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับอนุชนรุ่นหลัง แม้ภายหลังเมื่อชีวิตหาไม่แล้วต่างก็ได้รับการสถาปนาอวยยศให้เป็น”เซียน”หรือเทพเจ้าที่คุ้มครองบ้านเมืองในสมัยนั้น วีรบุรุษและขุนพลที่มีชื่อเสียงในสมัยโบราณทั้ง ๖๐ ท่านนั้นจะได้รับการสถาปนาเป็นเทพเจ้าแห่งดาวพฤหัสบดีผู้ซึ่งคุ้มครองดวงชาตาหรือ”ไท้ส่วยเอี๊ย”นั้น เมื่อใดไม่ปรากฏชัด แต่อารามในลัทธิเต๋าทุกอารามต่างก็มีรูปปั้นของท่านเหล่านั้นสถิตอยู่เนิ่นนานแล้ว มีการกราบไหว้บูชาขอพรกันสืบเนื่องมาเป็นประเพณีนับพันปี ซึ่งทุกท่านต่างก็ได้รับการสถาปนาเป็น “ไต่เกียงกุง” หรือ”จอมทัพ” ทำหน้าที่คุ้มครองดวงชาตาชาวประชาทั้งมวล คุณสมบัติขั้นพื้นฐานขององค์ไท้ส่วยทุกๆองค์ ซึ่งมิได้ต่างไปจากความหมายของดาวพฤหัสบดีเลยแม้แต่น้อย ซึ่งหากเราได้เรียนรู้และศึกษาประวัติความเป็นมาของท่าน และน้อมนำจริยาและวัตรปฎิบัติ ของท่านนำไปปฏิบัติด้วยตนเองแล้ว ก็ถือได้ว่าท่านได้กระทำการปฎิบัติบูชาแด่องค์ไท้ส่วยที่ถูกต้องที่สุด องค์ท่านก็ย่อมที่จะเมตตาคุ้มครองดวงชาตาของเราให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ มิให้มีเหตุเภทภัยภยันตรายใดใดมากล้ำกรายได้

 
Project Image

เมื่อทำพิธีไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภที่บ้านในวันตรุษจีน และ ไหว้ฟ้าดินเรียบร้อยแล้ว ถัดมาจึงเป็นการเดินทางไปไหว้เทพเจ้าตามศาลเจ้าต่าง ๆ ซึ่งหนึ่งในเทพเจ้าที่คนจีนนับถือยิ่ง คือ เทพไท้ส่วย หรือ ดาวขุนพลประจำปี
          การไหว้เทพไท้ส่วยจะทำให้ความเป็นอยู่ดี มีสุขภาพแข็งแรง ธุรกิจ กิจการค้าดี เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย และ ไม่มีปัญหากับเจ้าหน้าที่บ้านเมือง โดยคนจีนนิยมเซ่นไหว้เทพไท้ส่วยในวันที่ 4 ของเดือนแรกของปี (ขึ้น 4 ค่ำเดือน 1 ของจีน) หรือ ที่เรียกว่า วันเทพเจ้าลงจากสวรรค์ เพราะก่อนวันตรุษจีน เทพเจ้าจะขึ้นไปบนสวรรค์ เพื่อสังสรรค์ ไปเยี่ยมเพื่อนฝูง ไปทูลเกล้าเง็กเซียนฮ่องเต้ กระทั่งถึงวันที่ 4 เดือนแรกของปี เทพเจ้าต่าง ๆ ถึงจะลงจากสวรรค์มายังโลกมนุษย์ ดังนั้น คนจีนจึงไหว้เทพไท้ส่วยไปพร้อมกัน

          เครื่องบวงสรวงที่ใช้สำหรับไหว้เทพไท้ส่วย จะใช้เครื่องเซ่นไหว้เหมือนการไหว้ตรุษจีน แต่จะถวายด้วยเครื่องเซ่นไหว้อย่างละ 4 อัน หมายถึง 4 ฤดูกาลครบวงจร 1 ปี

เครื่องเซ่นไหว้องค์เทพไท้ส่วย ประกอบไปด้วย
 • อาหาเจ 4 อย่าง เช่น เห็ดหอม เห็ดหูหนู สาหร่าย วุ้นเส้น
 • หมี่ซั่ว เป็นบะหมี่เส้นยาว ๆ ซึ่งภาคใต้นิยมไหว้ด้วยหมี่ซั่วมาก
 • ข้าวสุก 4 ถ้วย
 • ผลไม้ 4 อย่าง เช่น กล้วยหอม องุ่น แอปเปิ้ล สาลี่
 • ส้ม 4 ผล แยกต่างหาก
 • น้ำชา 4 ถ้วย และ น้ำเปล่า 4 ถ้วย
 • เชียงกิม หรือ กระดาษเงินกระดาษทอง 4 อย่าง ๆ ละ 24 ชิ้น ตามสาร์ทของจีน 1 ปี (1 ปีมี 12 เดือน ๆ ละ 2 สาร์ท เท่ากับ 12 เดือนมี 24 สาร์ท)
 • เงินไท้เก็ก (เงิน 2 ภพ)
 • เทียนกิม (ทองสวรรค์)
 • เซียะกิม (เงินของช่วงฟุต)
 • สิ่วกิม
 • กิมฮวย (หางนกยูง)
 • น้ำเปล่าใส่ยอดทับทิม 1 แก้ว
 • ดอกไม้ , ธูป , เทียนแดงขาไม้ 1 คู่

การไหว้เทพไท้ส่วยควรไหว้ด้วยธูป 12 ดอก สาเหตุที่ให้ไหว้ด้วยธูป 12 ดอก เพราะว่าใน 1 ปีมี 12 เดือน ธูปแต่ละดอกจึงหมายถึงเดือนในแต่ละเดือน หรือ หากไหว้องค์ไท้ส่วยในช่วงเวลาอื่น นอกเหนือจากช่วงต้นปี ก็ให้จุดธูป 5 ดอก ไม่ใช่ 4 ดอกเหมือนการถวายของเซ่นไหว้นอกนั้นก็เหมือนเดิม
 Project Image

โดยเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยประจำปี 2564 นี้
มีพระนามว่า "ขุนพลเอี่ยสิ่งไต่เจียงกุง" 
เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีซิงทิ่ว (ปีฉลู) 

วันไหว้ไท้ส่วยเอี๊ย ประจำปี 2564 คือ 
1. วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 
2. วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
หันหน้าไปทางทิศทิ่วหรือประมาณ 30 องศา

ทิศอัปมงคลประจำปี 2564 คือ “ ทิศตะวันออก “   บ้านนี้หลังบ้านพิงทิศตะวันออก ซึ่งเป็นบ้านติดทิศอัปมงคล หรือ “ ทิศอัปมงคล (ทิศซาสัวะ) “   ตามศาสตร์ฮวงจุ้ยให้หลีกเลี่ยง การทำการสิ่งใหม่ ๆ กิจกรรมใหม่ ๆ   เช่นการย้ายเข้าบ้านใหม่, การทำบุญขึ้นบ้านใหม่, การแต่งงานแล้วเข้ามาอยู่ในบ้านนี้,  การซ่อมแซมบ้าน , การเปิดธุรกิจใหม่, ห้ามการขุดเจาะภายในตัวบ้านอย่างเด็ดขาด  ทำไปแล้ว จะเกิดความอัปมงคล , ความวิบัติ ,การแตกแยก , การสูญเสียเงินทอง ,อุบัติเหตุร้ายแรง , คดีความต่าง ๆ ได้

ท่านสามารถเซฟภาพไท้ส่วยเอี๊ยนี้ไปปริ้นแล้วนำไปไหว้ที่ศาลเจ้าหรือไหว้ที่หน้าบ้านได้ โดยกราบอัญเชิญบารมีขององค์ไท้ส่วยนี้มาสถิตย์ ณ แผ่นยันต์นี้ แล้วนำไปติดบ้าน ติดตัว หรือพิมพ์แล้วแจกลูกหลาน คนรู้จัก เพื่อเสริมดวงของคนๆ นั้นได้ เมื่อครบปีแล้วได้ไหว้ไท้ส่วยองค์ใหม่ ก็นำเอาแผ่นยันต์นี้เผาเพื่ออัญเชิญท่านกลับสรวงสวรรค์☯️โหราศาสตร์เคี้ยงคุง☯️

🏠 จัดฮวงจุ้ยบ้าน ที่ทำงาน ร้านค้า โรงงาน
🎬 ตรวจสอบฤกษ์มงคล เช่น ฤกษ์คลอด แต่งงาน ออกรถ
📕 เปิดสอนฮวงจุ้ย ดวงจีน 12 เซียงแซ

เว็บไซต์สำนัก

https://www.elephantpublisher.com/heavenandearthastrology

สนใจสมัครเรียนฮวงจุ้ย-ดวงจีนขั้นพื้นฐาน☯️
https://www.facebook.com/heavenandearthastrology/posts/2587529514852781

สนใจสมัครคอร์สเรียน 12 เซียงแซขั้นแอดวานซ์☯️
https://www.facebook.com/heavenandearthastrology/posts/2587529514852781
********************************************

ติดต่อสอบถามได้ที่
Line ID: @kiangkung
หรือเข้าไปแอดได้ที่ https://lin.ee/tX5Au2Y☎️ ติดต่อ คุณไบร์ท 064-9455775

🥇เพจโหราศาสตร์เคี้ยงคุง
https://www.facebook.com/heavenandearthastrology/

🥈กลุ่มศิษย์โหราศาสตร์เคี้ยงคุง
https://www.facebook.com/groups/1893487434201511/

เข้าชมหน้าเพจ!