การไหว้ไท้ส่วยเอี๊ยกง (太歲爺公)


 


ไท้ส่วย" ถือเป็นดวงดาวและเทพเจ้าได้ทั้ง 2 อย่าง เหตุเพราะไท่ส่วยจะมีการจรมาแต่ละปี แต่ละองค์หมุนเปลี่ยนเวียนกันไป ถือเป็นเทพเจ้าที่ทำหน้าที่ควบคุมความดีชั่วประจำปีของมวลมนุษย์ โดยปรากฏทั้งหมด 60 องค์/ปี ห้ารอบนักษัตรถือเป็นวัฏจักรองค์ไท่ส่วย

เนื่องจากเทพเจ้าไท่ส่วยเป็นเทพเจ้าประจำปี และใกล้ชิดกับการกระทำทั้งดีชั่วของคนเรามากที่สุด จึงสามารถดลบันดาลบรรเทาโทษภัยให้น้อยลง หรือขจัดเภทภัยให้หมดสิ้นได้ และมีผลโดยตรงกับมนุษย์ ดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ต้องการขจัดปัดเป่าภัยพิบัติต่างๆ จึงสมควรบูชาเทพเจ้าไท้ส่วยเป็นอย่างยิ่ง
โดยองค์ไท่ส่วยบางคนกล่าวว่า ท่านคือดาวประจำอายุขัย บ้างก็ว่าเป็นดาวบักแช (ดาวพฤหัส) บางคนกล่าวว่าท่านเป็นเทพเจ้าตามสารทและฤดูกาล บ้างก็กล่าวว่าท่านเป็นเทพเจ้าประจำยามทั้ง 12 ยาม หรือ กล่าวว่าท่านเป็นเทพเจ้าประจำเดือนทั้ง 12 เดือน เป็นต้น ซึ่งการกล่าวเช่นนั้นยังไม่มีการฟันธงแน่นอน โดยแท้นั้นคนเราให้ความสำคัญของไท้ส่วย ตรงที่ท่านเป็นเจ้าแห่งการลงโทษ เป็นที่น่าเกรงขาม ท่านได้รับบัญชามาจากสวรรค์ในการทำหน้าที่ตรวจตราดูแลความดีความชั่วของมนุษย์ในแต่ละรอบปี อย่างไรก็ตามท่านยังมีความผูกพันกันดาวอายุขัยของแต่ละคนอีกด้วย
ไท้ส่วย หรือ ไท่ซุ่ย เป็นอีกชื่อหนึ่งของ ดาวพฤหัสบดี ในภาษาจีนโบราณ ซึ่งรวมความถึงเทพเจ้าผู้ทรงอิทธิ์ฤทธิ์ทำหน้าที่คุ้มครองให้คุณให้โทษแก่ดวงชาตาทุกดวงในผืนพิภพแห่งนี้ และในโหราศาสตร์ระบบภูมิพยากรณ์หรือฮวยจุ้ย ไท้ส่วยก็มีอิทธิพลอีกไม่น้อยเช่นกัน ซึ่งในการประกอบกิจการใดใดก็ตามคนจีนมักจะพึงซินแสหรือฤกษ์ยามอันเหมะสมใน เช่นขุดดิน ขุดคลอง สร้างบ้าน จะต้องหลีกเลี่ยงมิให้กระทบกับทิศทางที่สถิตของไท้ส่วยในปีนั้นๆหากไม่แล้ว ก็จะต้องถูกลงโทษลงทัณท์ เคราะห์หามยามร้ายก็จะถามหา อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จนกลายเป็นคำพังเพยของคนจีนสมัยก่อนมักกล่าวว่า “ใครจะกล้าขุดดินบนหัวของไท้ส่วย” ซึ่งปัจจุบันแผลงความหมายเป็นการล่วงเกินผู้มีอำนาจหรือผู้มีอิทธิพล

ปัจจุบันคนเข้าใจเกี่ยวกับไท้ส่วยน้อยมาก จนเกือบจะกล่าวได้ว่าแทบไม่มีใครรู้ประวัติความเป็นมาของไท้ส่วยว่าเป็นใครมาจากไหน จนหลายคนรู้สึกหวาดผวาเมื่อได้ยินคำว่า”ชงไท้ส่วย” หรือหลายๆคนเข้าใจเอาเองว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการลงโทษทัณท์ เป็นปีศาจร้าย หรือเป็นอะไรก็ตามที่จะต้องเอาอกเอาใจกราบไหว้อ้อนวอน

ไท้ส่วย ทั้ง ๖๐ องค์นี้คือการผสมผสานและการตกผลึกทางภูมิปัญญาของจีนในสมัยโบราณ รวมถึงคติความเชื่อ ขนบประเพณีและค่านิยมจนกระทั่งปรัชญาการปกครองไว้ได้อย่างเยี่ยมยอด โดยนำเอาปีนักษัตรทั้ง ๑๒ ผสมธาตุทั้ง ๕ รวมเป็น ๖๐ ธาตุเรียกว่า “หลักจับกะจื้อ” นำมากำหนดเป็นรอบปี หมุนเวียนต่อเนื่องกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อสำหรับอธิบายการก่อกำเนิดและเชื่อมโยงของกันและกันของทุกสรรพสิ่งตามทฤษฎีแห่งเต๋า ปีทั้ง ๖๐ ปีนี้แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ดีโดยการใช้บุคลาฐิษฐาน หรือใช้การบุคคลทั้ง ๖๐ คนมาแทนจำนวนปีทั้ง ๖๐นั้นเรียกว่า”ไท้ส่วยเอี๊ย” หรือเทพเจ้าแห่งดวงชะตา

ที่มาที่ไปแต่ละองค์รวมถึงประวัติความเป็นมา ได้มาจากบุคคลที่มีเกียรติศักดิ์และฐานันดรต่างกัน ต่างเวลาและต่างสถานที่กัน แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือ ต่างก็ได้เป็นผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ และทำคุณประโยชน์อันใหญ่หลวงให้แก่แผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าหาญเด็ดเดี่ยว ได้รับการสดุษฎีกล่าวขวัญในเกียรติคุณความดีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานนับพันปี อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับอนุชนรุ่นหลัง แม้ภายหลังเมื่อชีวิตหาไม่แล้วต่างก็ได้รับการสถาปนาอวยยศให้เป็น”เซียน”หรือเทพเจ้าที่คุ้มครองบ้านเมืองในสมัยนั้น วีรบุรุษและขุนพลที่มีชื่อเสียงในสมัยโบราณทั้ง ๖๐ ท่านนั้นจะได้รับการสถาปนาเป็นเทพเจ้าแห่งดาวพฤหัสบดีผู้ซึ่งคุ้มครองดวงชาตาหรือ”ไท้ส่วยเอี๊ย”นั้น เมื่อใดไม่ปรากฏชัด แต่อารามในลัทธิเต๋าทุกอารามต่างก็มีรูปปั้นของท่านเหล่านั้นสถิตอยู่เนิ่นนานแล้ว มีการกราบไหว้บูชาขอพรกันสืบเนื่องมาเป็นประเพณีนับพันปี ซึ่งทุกท่านต่างก็ได้รับการสถาปนาเป็น “ไต่เกียงกุง” หรือ”จอมทัพ” ทำหน้าที่คุ้มครองดวงชาตาชาวประชาทั้งมวล คุณสมบัติขั้นพื้นฐานขององค์ไท้ส่วยทุกๆองค์ ซึ่งมิได้ต่างไปจากความหมายของดาวพฤหัสบดีเลยแม้แต่น้อย ซึ่งหากเราได้เรียนรู้และศึกษาประวัติความเป็นมาของท่าน และน้อมนำจริยาและวัตรปฎิบัติ ของท่านนำไปปฏิบัติด้วยตนเองแล้ว ก็ถือได้ว่าท่านได้กระทำการปฎิบัติบูชาแด่องค์ไท้ส่วยที่ถูกต้องที่สุด องค์ท่านก็ย่อมที่จะเมตตาคุ้มครองดวงชาตาของเราให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ มิให้มีเหตุเภทภัยภยันตรายใดใดมากล้ำกรายได้

 


Project Image

เมื่อทำพิธีไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภที่บ้านในวันตรุษจีน และ ไหว้ฟ้าดินเรียบร้อยแล้ว ถัดมาจึงเป็นการเดินทางไปไหว้เทพเจ้าตามศาลเจ้าต่าง ๆ ซึ่งหนึ่งในเทพเจ้าที่คนจีนนับถือยิ่ง คือ เทพไท้ส่วย หรือ ดาวขุนพลประจำปี
          การไหว้เทพไท้ส่วยจะทำให้ความเป็นอยู่ดี มีสุขภาพแข็งแรง ธุรกิจ กิจการค้าดี เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย และ ไม่มีปัญหากับเจ้าหน้าที่บ้านเมือง โดยคนจีนนิยมเซ่นไหว้เทพไท้ส่วยในวันที่ 4 ของเดือนแรกของปี (ขึ้น 4 ค่ำเดือน 1 ของจีน) หรือ ที่เรียกว่า วันเทพเจ้าลงจากสวรรค์ เพราะก่อนวันตรุษจีน เทพเจ้าจะขึ้นไปบนสวรรค์ เพื่อสังสรรค์ ไปเยี่ยมเพื่อนฝูง ไปทูลเกล้าเง็กเซียนฮ่องเต้ กระทั่งถึงวันที่ 4 เดือนแรกของปี เทพเจ้าต่าง ๆ ถึงจะลงจากสวรรค์มายังโลกมนุษย์ ดังนั้น คนจีนจึงไหว้เทพไท้ส่วยไปพร้อมกัน หรือนิยมไหว้ในวันชิวอิก จับโหงว (วันหง่วงเซียว) ก็ได้แล้วแต่ความสะดวก

          เครื่องบวงสรวงที่ใช้สำหรับไหว้เทพไท้ส่วย จะใช้เครื่องเซ่นไหว้เหมือนการไหว้ตรุษจีน แต่จะถวายด้วยเครื่องเซ่นไหว้อย่างละ 4 อัน หมายถึง 4 ฤดูกาลครบวงจร 1 ปี

เครื่องเซ่นไหว้องค์เทพไท้ส่วย ประกอบไปด้วย
 • อาหารเจ 4 อย่าง เช่น เห็ดหอม เห็ดหูหนู สาหร่าย วุ้นเส้น
 • หมี่ซั่ว เป็นบะหมี่เส้นยาว ๆ ซึ่งภาคใต้นิยมไหว้ด้วยหมี่ซั่วมาก
 • ข้าวสุก 4 ถ้วย
 • ผลไม้ 4 อย่าง เช่น กล้วยหอม องุ่น แอปเปิ้ล สาลี่
 • ส้ม 4 ผล แยกต่างหาก
 • น้ำชา 4 ถ้วย และ น้ำเปล่า 4 ถ้วย
 • เชียงกิม หรือ กระดาษเงินกระดาษทอง 4 อย่าง ๆ ละ 24 ชิ้น ตามสาร์ทของจีน 1 ปี (1 ปีมี 12 เดือน ๆ ละ 2 สาร์ท เท่ากับ 12 เดือนมี 24 สาร์ท)
 • เงินไท้เก็ก (เงิน 2 ภพ)
 • เทียนกิม (ทองสวรรค์)
 • เซียะกิม (เงินของช่วงฟุต)
 • สิ่วกิม
 • กิมฮวย (หางนกยูง)
 • น้ำเปล่าใส่ยอดทับทิม 1 แก้ว
 • ดอกไม้ , ธูป , เทียนแดงขาไม้ 1 คู่

การไหว้เทพไท้ส่วยควรไหว้ด้วยธูป 12 ดอก สาเหตุที่ให้ไหว้ด้วยธูป 12 ดอก เพราะว่าใน 1 ปีมี 12 เดือน ธูปแต่ละดอกจึงหมายถึงเดือนในแต่ละเดือน หรือ หากไหว้องค์ไท้ส่วยในช่วงเวลาอื่น นอกเหนือจากช่วงต้นปี ก็ให้จุดธูป 5 ดอก ไม่ใช่ 4 ดอกเหมือนการถวายของเซ่นไหว้นอกนั้นก็เหมือนเดิม
 

ขั้นตอนวิธีบูชา เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย

1. นำกระดาษแดงที่เขียนชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด (และเวลาตกฟาก) วางลงบนกระดาษไหว้ ใช้หนังสติ๊กหรือเชือกแดงมัดไว้
2. จัดส้ม 4 ผลและขนมจันอับใส่จานจัดวางต่อหน้าองค์เทพเจ้าไท้ส่วย
3. จุดเทียนแดงปักไว้ข้างๆ กระถาง จากนั้นจุดธูป 3 ดอก อธิษฐาน.....

คำอธิษฐานขอพรไหว้  เทพห่องักไต่เจียงกุง (賀諤大將軍)  เทพเจ้าไท่ส่วยเอี้ยประจำปี 2565

วันนี้วันดีวันที่.........เดือน.......................................พ.ศ...............
ข้าพเจ้า ชื่อ................................นามสกุล...............................วันเดือนปีเกิด..........................ที่อยู่.......................................... ............................................................................................
ขออัญเชิญเทพเจ้า “เทพห่องักไต่เจียงกุง (賀諤大將軍)  "  เทพไท่ส่วยเอี้ยประจำปี 2565    โปรดรับเครื่องสักการบูชาทั้งหลายเหล่านี้ ขอให้ท่านรับและคุ้มครองข้าพเจ้า ให้ปลอดภัย จากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง    ขอให้มีความสุขความเจริญ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  เงินทองไหลมาเทมา ห่างไกลโควิด-19  ไม่พบเจอสิ่งอัปมงคลต่างๆ ขอให้พบกับสิ่งดีดี  ตลอดปีใหม่นี้ และขอให้สมปรารถนาในทุกเรื่องด้วยเทอญ ฯ

4. ถ้าเป็นของตนเอง ให้หยิบชุดสะเดาะเคราะห์ที่เตรียมไว้ตามข้อ 1 ปัดตั้งแต่ศรีษะลงมาจนสุดแขน 12 ครั้ง  (หมายเหตุ ถ้าท่านไปไหว้แทนบุคคลอื่นก็ไม้ต้องทำพิธีปัดตัวแต่ให้กระทำโดยปัดเสื้อของบุคคลนั้นแทน)  ขณะปัดตัวให้กล่าวว่า  "ขอปัดเป่าสิ่งอัปมงคลออกไป ขอให้เกิดแต่สิ่งที่ดีงาม  มีความเจริญก้าวหน้า  และมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป"
5. นำชุดสะเดาะเคราะห์วางลงในกล่องรับฝาก ที่ทางวัดจัดไว้ให้ก็เป็นอันเสร็จพิธี ของเซ่นไหว้ต่าง ๆ ถวายให้วัดไปไม่ต้องนำกลับบ้าน

หมายเหตุ
 • การไปไหว้เทพเจ้าไท่ส่วยเอี้ย เพื่อสะเดาะเคราะห์และเสริมดวง  ให้ไปช่วงวันที่ 4,  5,  หรือ 6 เดือนกุมภาพันธ์ เพราะเป็นวันเริ่มเปลี่ยนสาร์ทประจำปีถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับสามวันแรกของการเปลี่ยนสาร์ทปีนักษัตร และถือเป็นเรื่องดีเป็นการเสริมดวงในรอบปีใหม่   ยังเป็นการแก้เคล็ดให้กับคนที่เกิดปีชง  ปีไท่ส่วย  และปีเฮ้ง ไห่ หรือปีฮ่วยบ้อ  ให้ได้รับแต่สิ่งดีงามตลอดทั้งปีใหม่นี้ด้วย
 • ผู้หญิงขณะมีประจำเดือนไม่ควรทำพิธีสะเดาะเคราะห์ให้งดเว้นไปก่อนหรือให้คนอื่นทำแทนเท่านั้น
 • คนที่ไปไหว้ ขณะนำชุดกระดาษไหว้มาปัดตัว ทำจิตใจให้สงบนิ่ง ขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวร และสัมภเวสีทั้งหลาย  แล้วทำการปัดเป่าออกไป 12 ครั้ง เป็นเสร็จพิธี☯️โหราศาสตร์เคี้ยงคุง☯️

🏠 จัดฮวงจุ้ยบ้าน ที่ทำงาน ร้านค้า โรงงาน
🎬 ตรวจสอบฤกษ์มงคล เช่น ฤกษ์คลอด แต่งงาน ออกรถ
📕 เปิดสอนฮวงจุ้ย ดวงจีน 12 เซียงแซ

เว็บไซต์สำนัก

https://www.elephantpublisher.com/heavenandearthastrology

สนใจสมัครเรียนฮวงจุ้ย-ดวงจีนขั้นพื้นฐาน☯️
https://www.facebook.com/heavenandearthastrology/posts/2587529514852781

สนใจสมัครคอร์สเรียน 12 เซียงแซขั้นแอดวานซ์☯️
https://www.facebook.com/heavenandearthastrology/posts/2587529514852781
********************************************

ติดต่อสอบถามได้ที่
Line ID: @kiangkung
หรือเข้าไปแอดได้ที่ https://lin.ee/tX5Au2Y☎️ ติดต่อ คุณไบร์ท 064-9455775

🥇เพจโหราศาสตร์เคี้ยงคุง
https://www.facebook.com/heavenandearthastrology/

🥈กลุ่มศิษย์โหราศาสตร์เคี้ยงคุง
https://www.facebook.com/groups/1893487434201511/

เข้าชมหน้าเพจ!