วันไหว้ไฉ่ซิงเอี้ย 財神爺


สาร์ทแรกจะเริ่มต้นในช่วงระหว่างสิ้นปี หรือ ก่อนเริ่มวันชิวอิก หมายถึง วันก่อนที่จะเริ่มต้นปีใหม่ของจีน (วันตรุษจีน) คนจีนจะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้สัมภเวสีต่าง ๆ แต่การไหว้บรรพบุรุษ ไหว้สัมภเวสี คนจีนจะไหว้ก่อนวันเทศกาล 1 วัน คือ จะไม่ไหว้ในวันตรุษจีน ซึ่งคนจีนเรียกว่า ไหว้สิ้นปี เมื่อไหว้บรรพบุรุษและสัมภเวสีในวันไหว้สิ้นปีแล้ว ถัดมาวันรุ่งขึ้นถึงจะเป็นการไหว้เจ้าตามเทศกาลปีใหม่ หรือ อาจไหว้เจ้าหลังจากคืนสิ้นปี โดยไม่ต้องรอให้ถึงรุ่งเช้าก็ได้ เพราะถือว่าเป็นวันใหม่ของวันตรุษจีนเหมือนกัน
การไหว้เจ้าวันตรุษจีนเป็นการไหว้ใหญ่ คนจีนจะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านก่อน จากนั้นจึงตั้งโต๊ะเครื่องบวงสรวงกลางแจ้ง เพื่อไหว้ฟ้าดิน และ ที่สำคัญ คือ ไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภ สาเหตุที่ต้องไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภ เพราะว่าเริ่มต้นนาทีแรกของวันปีใหม่ ก็ต้องไหว้สิ่งที่เป็นมงคล เมื่อไหว้สิ่งที่เป็นมงคลแล้ว ต่อมาถึงไหว้เทพเจ้าแห่งลาภผลเงินทอง เพื่อขอลาภผลเงินทอง ซึ่งเทพเจ้าแห่งลาภผลเงินทอง ก็เกิดจากเทพเจ้าแห่งโชคลาภนั่นเอง
การไหว้วันตรุษจีนว่า การไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพร หรือ ขอลาภผล ขึ้นอยู่กับขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละชาติ ในชนชาติจีนจะเชื่อถือกันว่า เมื่อเริ่มต้นวันแรกของปีใหม่จีน (วันตรุษจีน) ทุกปี คนจีนจะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเทพให้ลาภผล และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเทพคุ้มครองปกป้องภัยต่าง ๆ เป็นอันดับแรก ได้แก่ การไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภ อันจะนำลาภผลเงินทอง ความเป็นสิริมงคลมาสู่ครอบครัว และ ตลอดจนธุรกิจการค้า หน้าที่การงาน เนื่องจากวันปีใหม่จีน โดยเฉพาะวันแรกของปีใหม่จีน ซึ่งตรงกับวันชิวอิก (ขึ้น 1 ค่ำเดือน 1 ของจีน) ถือเป็นวันปีใหม่จีน ที่ดีที่สุดในปีนั้น ๆ จะทำการใด ๆ ก็เป็นสิริมงคล และ ให้ลาภผลตลอดทั้งปี หากไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภหลังจากวันชิวอิก ก็จะได้ลาภผลไม่เต็มที่นัก
ดังนั้น การไหว้เทพเจ้าที่คนจีนเชื่อถือ และ บังเกิดผลดีที่สุด คือ การไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภ เพราะทำให้เกิดความร่ำรวย เกิดโชคลาภ ผู้ใดได้ไหว้ถือเป็นมงคลชีวิต ซึ่งเทพเจ้าแห่งโชคลาภจะมีอยู่ 2 ปาง คือ ปางบุ๋น (บุญฤทธิ์) และ ปางบู๊ (อิทธิฤทธิ์) ก็จะตรงกับหลักของฮวงจุ้ยที่มี หยิน (บุญฤทธิ์) กับ หยาง (อิทธิฤทธิ์) เครื่องบวงสรวงที่ใช้สำหรับไหว้เทพเจ้าองค์บุ๋น (บุญฤทธิ์) โดยมากจะไหว้ด้วยของสีแดง เพราะคนจีนถือว่าสีแดงเป็นสีมงคล ส่วนเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่เป็นปางบู๊ (อิทธิฤทธิ์) ต้องไหว้ด้วยของสีเขียว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่า ในแต่ละปี เทพเจ้าแห่งโชคลาภจะมาเป็นธาตุใด

Project Image

เครื่องเซ่นไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภ

จะเรียงจากน้ำชา ขนมหวาน ข้าวสุกใส่ถ้วย อาหาเจ ผลไม้ เครื่องบรรณาการต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย
 • อาหาเจทั้งหมด 5 อย่าง ได้แก่ วุ้นเส้น สาหร่าย เห็ดหอม ดอกไม้จีน ฟองเต้าหู้ ห้ามใช้อาหารคาว
 • ข้าวสุก 5 ถ้วย
 • ขนมหวาน 5 ถ้วย เช่น สาคูแดง 5 ถ้วย , ขนมบัวลอย 5 ถ้วย เพื่อให้เกิดความรักใคร่กลมเกลียว หรือ ขนมถั่วตัด งาตัด ถั่วงา
 • ผลไม้ 5 อย่าง โดยส้มกับกล้วยแยกถาดต่างหาก รวมเป็นถวายผลไม้ 7 อย่าง
 • น้ำชา 5 ถ้วย
 • กิมฮวย 1 คู่
 • ผ้าแพรแดง 1 ชิ้น
 • เทียงเถ่าจี้ 1 ชุด (เงินตราสวรรค์)
 • กระดาษเงิน กระดาษทอง
 • เทียบแดง 1 แผ่น
 • ดอกไม้สด 2 แจกัน
 • เทียนแดงขาไม้ 2 เล่ม
 • ธูป 5 ดอก
 • น้ำเปล่าใส่ยอดทับทิม 1 ถ้วย เมื่อไหว้เจ้าเสร็จจะได้นำน้ำนี้มาพรมที่บ้าน โดยใช้ยอดทับทิมพรม เพื่อให้บ้านเป็นสิริมงคล อยู่เย็นเป็นสุข มีลาภผลที่ดี
 • กระถางเงิน กระถางทองเปล่า 1 คู่ ถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะกระถางเงินกระถางทองเปล่านี้ เมื่อไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภเสร็จ เราจะได้เอาลาภผลใส่ลงไปในกระถางเงินกระถางทอง เพื่อนำเข้าบ้าน หรือ อาจมีกระถางเงินกระถางทองอีก 1 คู่ ที่ใส่ทองลงไปในกระถาง โดยทั่วไป กระถางเงินกระถางทองที่นำเข้าไปไว้ในบ้าน จะเปลี่ยนทุกปี ปีละหนึ่งครั้ง

 แต่แท้จริงนั้น เคล็ดลับการไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภให้เกิดเป็นมหามงคลที่ดี ผู้ไหว้จะต้องไหว้หันหน้าไปตามทิศและเวลาที่เทพเจ้าแห่งโชคลาภสถิตอยู่ จึงจะนำพาลาภผลมาสู่ตนอย่างเต็มที่ ซึ่งเทพเจ้าแห่งโชคลาภจะสถิตอยู่ทั้ง 5 ทิศ คือ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละปีเทพเจ้าแห่งโชคลาภจะสถิตอยู่ทิศใด เพราะเทพเจ้าแห่งโชคลาภจะมีอยู่ทุกทิศ ทุกปี ทุกเดือน ทุกวัน ทุกเวลา แล้วแต่การคำนวณ

ฉะนั้น การไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภตามทิศมหามงคล หากคำนวณตกทิศใด ถือว่าทิศนั้นเทพเจ้าแห่งโชคลาภสถิตอยู่ ซึ่งจุดประสงค์ของการไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภในวันตรุษจีนนั้น ก็เพื่อขอให้มีลาภผลตลอดทั้งปี การไหว้ตามทิศจึงต้องดูว่า ในปีนั้น เทพเจ้าแห่งโชคลาภสถิตอยู่ทิศใดในวันเริ่มต้นปีใหม่ และ นอกเหนือจากการไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภตามทิศแล้ว ก็ควรดูฤกษ์ยามในการไหว้ด้วยจะยิ่งดีมาก
ด้วยเหตุนี้เอง การไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภในวันตรุษจีนให้ได้ผลดียิ่ง จะต้องไหว้ตามทิศที่เทพเจ้าแห่งโชคลาภสถิตอยู่ ซึ่งเทพเจ้าแห่งโชคลาภจะเปลี่ยนตำแหน่งไปทุกปี

ในปี 2564 นี้ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยะจะเสด็จมา
วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 00.01-01.00 น. หรือเวลา 03.01-05.00 น.
ตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศตะวันออก

Project Image☯️โหราศาสตร์เคี้ยงคุง☯️

🏠 จัดฮวงจุ้ยบ้าน ที่ทำงาน ร้านค้า โรงงาน
🎬 ตรวจสอบฤกษ์มงคล เช่น ฤกษ์คลอด แต่งงาน ออกรถ
📕 เปิดสอนฮวงจุ้ย ดวงจีน 12 เซียงแซ

เว็บไซต์สำนัก

https://www.elephantpublisher.com/heavenandearthastrology

สนใจสมัครเรียนฮวงจุ้ย-ดวงจีนขั้นพื้นฐาน☯️
https://www.facebook.com/heavenandearthastrology/posts/2587529514852781

สนใจสมัครคอร์สเรียน 12 เซียงแซขั้นแอดวานซ์☯️
https://www.facebook.com/heavenandearthastrology/posts/2587529514852781
********************************************

ติดต่อสอบถามได้ที่
Line ID: @kiangkung
หรือเข้าไปแอดได้ที่ https://lin.ee/tX5Au2Y☎️ ติดต่อ คุณไบร์ท 064-9455775

🥇เพจโหราศาสตร์เคี้ยงคุง
https://www.facebook.com/heavenandearthastrology/

🥈กลุ่มศิษย์โหราศาสตร์เคี้ยงคุง
https://www.facebook.com/groups/1893487434201511/

เข้าชมหน้าเพจ!