หนังสือสวดมนต์

ประเภทหนังสือสวดมนต์นั้น สามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

1. การจัดทำหนังสือเพื่อแจก เป็นธรรมทาน
การจัดทำหนังสือเพื่อแจก เป็นธรรมทาน โดยปกติ จะนิยมทำแจก เนื่องใน โอกาสปีใหม่ โอกาสวันสงกรานต์ โอกาสเทศกาลเข้าพรรษา เทศกาลออกพรรษา วันคล้ายวันเกิดและตามวันสำคัญตามประเพณีไทยต่างๆ  ซึ่งการจัดทำหนังสือในรูปแบบนี้ ก็จักนิยม แจกหนังสือธรรมะตั้งแต่ หนังสือธรรมะเล่มเล็กๆ กระทัดรัด อ่านแล้วเข้าใจง่าย สบายๆ ซึ่งอาจจะมีใบแทรกแปะหน้าลงไปในหน้าด้านในของหนังสือว่า จัดพิมพ์แจกเป็นธรรมทานโดยชื่อผู้ใดเป็นผู้จัดพิมพ์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ ก็จักขออุทิศกุศล บุญ และบารมี แด่คนที่รักหรือบุคคลที่ล่วงลับไป

2. การจัดทำหนังสือเพื่อใช้งานจริง
การจัดทำหนังสือเพื่อใช้สวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็น โดยมากจะเป็นทางวัดที่ทำ หรือทางญาติโยมสาธุบุญที่มีจิตศรัทธาทำถวายให้วัดเพื่อใช้ในการสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็น

ท่านที่ประสงค์จะจัดพิมพ์หนังสือธรรมะที่ดีและมีคุณภาพในราคาที่ถูก เพื่อเป็นที่ระลึกในทุกโอกาสของงานประเพณี เช่น งานศพ งานวันเกิด งานแต่ง งานบวช และที่ระลึกเนื่องในงานอื่นๆ อีกมากมาย หรือจัดแจกเป็นธรรมทานและธรรมบรรณาการ แม้กระทั่งจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเพื่อเป็นอนุสรณ์ พิมพ์หนังสือสวดมนต์แจกเป็นธรรมทานเนื่องใน โอกาสต่างๆ

หมายเหตุ ทางสำนักพิมพ์ไม่มีหนังสือสวดมนต์แบบสำเร็จรูปจำหน่าย เป็นงานสั่งผลิตเท่านั้น งานแบบสำเร็จรูปที่เป็นของโรงพิมพ์อื่นๆ หรือสำนักพิมพ์อื่นๆ ทางสำนักพิมพ์ของเราไม่สามารถทำได้ ซึ่งท่านสามารถสั่งพิมพ์ที่โรงพิมพ์ที่เป็นผู้ผลิตหนังสือสวดมนต์นั้นๆ ได้เลย จะได้ราคาที่ถูกกว่าที่มาให้ทางเราผลิตใหม่


 

ตัวอย่างงานพิมพ์หนังสือธรรมะ สวดมนต์แบบสั่งทำ


สำนักพิมพ์ ช.ช้าง

แหล่งรวมสื่อสิ่งพิมพ์ ธรรมะ พระเครื่อง โหราศาสตร์